رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

برنامه هه تا دو - صدا - سال 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه هه تا دو - صدا - سال 91

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شاهو

کریمی

91.7.16

2

ساحره

یاری

91.7.17

3

زهرا

جعفری

91.7.15

4

محی الدین

شاه محمدی

91.7.13

5

مهناز

سجادی نژاد

91.7.12

6

شقایق

واحدی

91.7.11

7

صدری

امینی

91.7.10

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

غلام حسین

نجفیان

91.7.23

2

محمد علی

کردستانی

91.7.2

3

نگار

حقیقیان

91.7.30

4

سیران

میرزایی

91.7.24

5

صالح

محمودی

91.7.25

6

رسول

قادری

91.7.28

7

فهیمه

برازی

91.7.19

8

سید خلیل

اسدی

91.7.22

9

پریسا

امانی

91.8.3

10

بدری

هادی

91.8.4

11

اسرا

عبدی

91.8.6

12

نشاط

جعفری

91.7.29

13

گلچین

مرادی

91.7.30

14

سیوان

فلاحی پور

91.7.27

15

آرش

محمدی

91.7.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مختار

شکور

91.8.7

2

کیوان

رحیمی

91.8.8

3

میکائیل

قادری پور

91.8.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سروه

ناصری

91.8.10

2

میکائیل

مرادی

91.8.11

3

ریزان

محمدی

91.8.14

4

شهلا

ابراهیمی

91.8.16

5

ملوک

توکلی

91.8.20

6

فتانه

بهمنی

91.8.22

7

زیبا

احمدی

91.8.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرانک

محمدی

91.8.18

2

ملوک

توکلی

91.8.20

3

بیان

بنده ای

91.8.24

4

سامان

صمدی

91.8.20

5

گلاویژ

منصوری

91.8.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرمان

حسینی

91.8.30

2

پدرام

درویشی

91.9.2

3

عادل

کوهی

91.9.6

4

سیران

میرزایی

91.9.7

5

رحمان

محمدی

91.9.8

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرزو

لطفی

91.9.9

2

کیومرث

زارع رمشتی

91.9.11

3

پرستو

هزار کانی

91.9.12

4

نشمیل

حسینی

91.9.13

5

ماشاء ا...

محمدی

91.9.14

6

شکوفه

احمد پور

91.9.15

7

جمیل

قادری

91.9.16

8

صالح

زارعی

91.9.18

9

چنور

احمدی

91.9.19

10

نگار

صالح زاده

91.9.20

11

ادریس

امینی

91.9.21

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صبری

زمانی

91.9.23

2

ناصر

امجدی

91.9.22

3

سوما

محمدی

91.9.27

4

فرشته

ظاهری

91.9.26

5

گلاویژ

خور مهر

91.9.25

6

فرشید

صداقتی

91.9.28

7

ایران

زندکریمی

91.9.29

8

شادی

شیخی

91.9.30

9

حنیفه

ابراهیمی

91.10.4

10

خبات

احمدی

91.10.2

11

سعادت

عبدی

91.10.6

12

رویا

گلپری پور

91.10.7

13

احمد

مولانی

91.10.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نگار

صالح زاده

91.10.11

2

سالار

کریمیان

91.10.17

3

حمید

صیدی

91.10.13

4

بیان

بنده ای

91.10.19

5

سمیرا

محمدی

91.10.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نگار

صالح زاده

91.10.11

2

سونیا

صلواتی

91.10.16

3

فرانک

حسین پناهی

91.10.10

4

زانکو

مولانی

91.10.27

5

یوسف

گنجی

91.10.24

6

نوری

محمدی

91.10.25

7

فرحناز

سیف پناهی

91.10.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رویا

حسینی

91.11.2

2

لیلا

ویسی

91.11.3

3

انور

باباخانی

91.11.4

4

حمیده

وزیری

91.11.5

5

فرمیسک

پیریانی

91.11.7

6

پیروز

احمدپور

91.11.8

7

شعله

شیخی

91.11.11

8

طیبه

ناصری

91.11.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شنو

ضیایی

91.11.14

2

عرفان

صلواتی

91.11.12

3

مهتاب

لطفی

91.11.16

4

فرشته

ظاهری

91.11.17

5

فرج ا...

شریفی

91.11.18

6

دلنیا

شاویسی

91.11.15

7

منیره

ابراهیمی

91.11.19

8

سعیده

آز

91.11.21

9

شمسی

زمانی

91.11.23

10

سمیرا

خواستار

91.11.24

11

صلاح

محمدپناه

91.11.28

12

نیلوفر

نیک خواه

91.11.26

13

سارا

غلامی

91.11.30

14

منصور

محمدی

91.12.1

15

صبری

قاسمی

91.12.2

16

صدیقه

مفاخری

91.12.5

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شاهو

ولی محمدی

91.12.12

2

نصرا..

حیدریان

91.12.10

3

هیرش

علی مرادی

91.12.13

4

زینب

احمد پور

91.12.14

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کیوان

قیصری

91.12.29

2

فریبا

محمدی

92.01.06

3

موسی

جعفری

91.12.28

4

نسرین

احمدی

91.12.27

5

زیبا

عزیزی

91.12.26