رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برنامه نوقله کوردی - صدا - سال 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه نوقله کوردی - صدا - سال 93

برنامه نوقله کوردی - صدا - سال 93


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سحر

کریمیان

93.07.30

2

ایوب

محمدی

93.08.03

3

لاوان

کاکی

93.08.05

4

سیف الله

جعفری

93.08.07

5

آذر

نصرتی

93.08.10

6

شهلا

مفاخری

93.08.14

7

مولود

صالحی

93.08.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صلاح

خالدیان

93.08.19

2

سارا

رضایی

93.08.21

3

رسول

عزتی

93.08.24

4

علی

احمدی

93.08.28

5

سامان

زارعی

93.09.01

6

مهین

شاهنظری

93.09.05

7

گلبهار

گویلی

93.09.10

8

جمال

گلباغی

93.09.12

9

حسن

خرامانی

93.09.15

10

آرش

محمدی

93.09.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حمیرا

سعیدی

93.09.19

2

گلاله

هزارکانی

93.09.24

3

عدنان

مرادی

93.09.26

4

محمد

حسین زاده

93.09.29