رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

برنامه مجله علمي - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

برنامه مجله علمي

Loading the player...

با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در نشست‌هايشان با نخبگان علمي در مورد اهميت علم و نخبگان علمي كشور، در استان كردستان نيز نخبگان و دانشجويان و اساتيد ممتازي در سطح جامعه وجود دارند كه نياز به معرفي بيشتر دارند. مهمترين هدف اين برنامه شناسايي اين افراد و نشان دادن كار و فعاليت آنهاست

اين برنامه با آرم شروع شده سپس در آيتم كلام دوست به فرازهايي از بيانات مقام رهبري در مورد اهميت علم اشاره مي‌شود.

آيتم پلاتو: با يك مجري جوان آشنا به مباحث علمي روز در مكان‌هاي علمي استان و دانشگاه‌ها ضبط مي‌شود.

آيتم معرفي نخبه: در هر برنامه به معرفي يكي از اعضاي بنياد علمي نخبگان و يا اساتيد برجسته پرداخته مي‌شود.

آيتم معرفي كتاب: با يك مجري خانم و در محيط كتابخانه ضبط خواهد شد و در هر برنامه به معرفي يك كتاب علمي جذاب و خواندني خواهد پرداخت.

آيتم تازه‌هاي علمي: اين آيتم به منظور معرفي جديدترين مطالب علمي روز و به صورت نريشن روي تصاوير و عكس‌ها خواهد بود.

آيتم گزارش علمي: گزارش نشست ها و اتفاقات علمي استان در هر هفته خواهد بود.

 

محورهای چهارگانه

دین: توصيف خداوند متعال

اخلاق: مسئوليت پذيري

امید آفرینی: ايجاد و تقويت خودباوري فردي و اجتماعي - جايگاه نخبگان

آگاهی بخشی: توانمندي متخصصان داخل كشور

 

اهداف تولید (براساس گزیده افق رسانه)

ايجاد اميد نشاط و خودباوري ملي در جهت نهضت نرم افزاري و توليد علم

بسترسازي فكري و فرهنگي براي شكوفايي جنبش نرم‌افزاري

ترويج روحيه كارآفريني و ارائه الگوهاي موفق از كارآفرينان

 

اهداف محتوايي و رفتاری (با توجه با سیاستهای اجرایی افق رسانه)

معرفي يافته هاي جديد علمي توسط محققان و دانشمندان ايراني

تقويت روحيه تحقيق ابتكار و نوآوري بخصوص جوانان

تقويت روحيه خودباوري براي رسيدن به مراتب عالي علوم

تبيين ضرورت ارتباط مراكز علمي با حوزه هاي توليدي و خدماتي

 

محورهای موضوعی  (با توجه به سياستهاي اجرايي افق رسانه)

معرفي اختراعات و اكتشافات دانشمندان ايراني و اسلامي

معرفي برترين چهره هاي متعهد در صحنه تحقيق و پژوهش

تبيين موفقيت ها و درخشش دانشمندان معاصر ايراني

معرفي موفق ترين چهره هاي علمي متعهد و مرتبط با مراكز توليدي

 

عمق بخشی  (پیامهای اصلی و فرعی)

توليد علم و جنبش نرم افزاري

بيان دستاوردهاي علمي كشور

گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني

سال تولید: 1393/01/01

تهیه کننده: دانش صلواتی

تصویربردار: فیروز رضایی

صدابردار: فرید صداقت

نویسنده: دانش صلواتی

مجری: فرزاد ادهمی

مونتور غیرخطی: الهام صادقی

دستیار تهیه: محمد اطمینانی

دستیار صدا و تصویر: ادریس مفاخری

گوینده نریتور: ندا سیدی