رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

برنامه سه در پنج - صدا - سال 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه سه در پنج - صدا - سال 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پوران

قهرمانی

93.01.17

2

منصور

میرکی

93.01.19

3

زهرا

قادری

93.01.21

4

ثریا

چوپانی

93.01.23

5

صدیقه

خانی

93.01.24

6

عزیز

احمدی

93.01.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شیوا

حسینی

93.01.30

2

شاهو

ولی محمدی

93.01.30

3

نسرین

فرحناکی

93.02.01

4

دلبر

قاسمی

93.02.07

5

نرگس

رستمی

93.02.09

6

مهری

ناصری

93.02.11

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

عزیزه

عثمانی

93.02.22

2

آرمان

عبدی

93.02.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رامش

محمدخانی

93.02.27

2

پرشنگ

محمدپناه

93.02.28

3

فاطمه

اصلانی

93.02.30

4

طاهر

بیارش

93.03.01

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

طوبی

عبدوی

93.03.05

2

مصطفی

امینی

93.03.05

3

معروف

گزنه

93.03.08

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

عزت

فاتحی

93.03.10

2

سعادت

لطفی

93.03.12

3

شبنم

عبادی

93.03.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مژگان

قربانی

93.03.19

2

بهزاد

بهرامی

93.03.21

3

مریم

هاشمی

93.03.23

4

زهرا

امینی

93.03.27

5

عابد

صمدی

93.03.29

6

الهام

الهی

93.03.31

7

گلاله

رحیم نیا

93.04.03

8

علی

محبوبی

93.04.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فریده

طاهری

93.04.07

2

شیما

عبدالله پور

93.04.09

3

محمد

شاکری

93.04.11

4

مسعود

هاشمی

93.04.13

5

صدیق

میری

93.04.15

6

مریم

خاندانقلی

93.04.17

7

لیلا

قربانی

93.04.19

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

منصور

محمدی

93.04.22

2

اقبال

میرکی

93.04.24

3

سمیره

سبحانی

93.04.26

4

بهاره

محمدی

93.05.02

5

مسعود

زندی

93.05.04

6

سمیه

صالحی

93.05.06

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صباح

ملایی

93.05.07

2

زانیار

ناصری

93.05.09

3

شایسته

رحیم نیا

93.05.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شادیه

شریعتی

93.05.16

2

زاهد

محمدی

93.05.18

3

ئامانج

مردانی

93.05.22

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اسماعیل

زندی

93.05.24

2

هیبت الله

احمدی

93.05.26

3

خالد

شکری

93.05.28

4

ثمین

ناصری

93.06.01

5

اقبال

ویسی

93.06.03

6

زهرا

گلی

93.06.06

7

شادی

هرمزی

93.06.08

8

دلنیا

مرادی

93.06.10

9

شریفه

عثمانی

93.06.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نیما

محمدی

15. 06 . 93

2

فرمیسک

پیریایی

17. 06 . 93

3

فراست

شاویسی

19. 06 . 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رضا

عباسی

22. 06 . 93

2

سیما

محمدی

24. 06 . 93

3

جلال

حسینی

27. 06 . 93

4

سحر

خدری

31. 06 . 93

5

شادی

شهری

01. 07 . 93

6

موسی

جعفری

03. 07 . 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صلاح

احمدی

10. 07 . 93

2

مریم

مرادیان

12. 07 . 93

3

فیروز

بیگلری

14. 07 . 93

4

قشنگ

احمدی

16. 07 . 93

5

خدیجه

محمدی

18. 07 . 93

6

اکبر

رحیمی

20. 07 . 93

7

عزیزه

مرادی

22. 07 . 93

8

محمد

وحیدیان

24. 07 . 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شیدا

بیننده

03. 08 . 93

2

شادی

امینی

05. 08 . 93

3

هوشمند

پروین

08. 08 . 93

4

مرضیه

مرادی

10. 08 . 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شهیده

صیدی

13. 08 . 93

2

رضوان

علیشاه

15. 08 . 93

3

پیام

رحیم نیا

18. 08 . 93

4

شیما

ساعدی

19. 08 . 93

5

سیروان

مرادی

20. 08 . 93

6

شاهو

مردوخی

22. 08 . 93

7

بیان

سفیری

25. 08 . 93

8

گلاله

هزارکانی

27. 08 . 93

9

چیمن

امینی

29. 08 . 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صبریه

محمدی

93.09.04

2

نرگس

رستمی

93.09.06

3

هه نار

علی ویسی

93.09.08

4

بیان

حسینی

93.09.11

5

سمیه

صالحی

93.09.13

6

طالب

مصطفی پور

93.09.16

7

شوخان

احمدی

93.09.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرشید

قادرمرزی

93.09.24

2

رئوف

گزنه

93.09.26

3

شیما

نگهداری

93.09.28

4

زهرا

گلی

93.09.20