رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

برنامه سه در پنج - صدا - سال 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه سه در پنج - صدا - سال 92

برنامه سه در پنج - صدا - سال 92


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مرتضی

نادری

92.01.24

2

سالم

صادقی

92.01.22

3

ژیلا

محمدی

92.01.21

4

شایسته

رحیم نیا

92.01.20

5

جبار

مرادی

92.01.17

6

شمسی

خالدیان

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

احمد

نزاری

92.1.19

2

صبا

نازاری

92.1.14

3

سلام

صلواتی

92.2.1

4

فاطمه

اصلانی

92.2.2

5

ماریا

اسدی

92.2.3

6

امیر

احمدی

92.2.5

7

فرزاد

فتحی

92.2.7

8

نسرین

محمدی

92.2.4

9

موسی

جعفری

92.2.10

10

کوثر

نوری

92.2.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نگار

صالح زاده

92.2.16

2

مریم

حسینی

92.2.19

3

کویستان

رحمان پور

92.2.19

4

پوران

قهرمانی

92.2.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

محمدرضا

اعتمادی تبار

-

2

حنیفه

اصلانی

-

3

شعله

شیخی

-

4

زیبا

عزیزی

-

5

کیوان

صالحی

-

6

مهشاد

بیگلری

-

7

فانوس

فیضی

-

8

آرزو

ابوالمحمدی

-

9

امید

جهانی

-

10

مرتضی

نادری

-

11

چیمن

ملاسلیمی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مریم

حسینی

92.3.20

2

شادیه

هرمزی

92.3.27

3

سمیرا

ملکیان

62.3.30

4

خورشید

اسدی

92.4.10

5

جبار

رستمی

92.4.6

6

محمود

خادمی

92.4.4

7

مائده

مرتب

92.4.5

8

عزت

فتاحی

92.2.30

9

حسن

خرامانی

92.3.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

طوبی

عبدولی

92.4.17

2

جلال

ابراهیمی

92.4.20

3

منیره

زارعی

92.4.20

4

بهار

رجبی

92.4.24

5

منصور

میرکی

92.4.23

6

فاطمه

علیپور

92.4.23

7

ایمان

اسعدپناه

92.4.27

8

سامان

احمدی

92.4.27

9

شهلا

حسینی

92.4.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

موسی

جعفری

92.5.3

2

زانیار

نزاری

92.5.3

3

محمدرضا

ایل بیگی

92.5.7

4

صالح

مفاخری

92.5.9

5

فرشاد

خوش آرا

92.5.14

6

پروین

عبدی

92.5.17

7

مهنوش

زارعی

92.5.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سرگل

محمدی

92.5.23

2

زیبا

عزیزی

92.5.28

3

منوچهر

لشکری

92.5.24

4

ثریا

علیپور

92.5.31

5

شایان

احمدی

92.5.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نسرین

ملایی

92.6.18

2

رضا

آلتونی

92.6.12

3

فانوس

لطفی

92.6.4

4

سهیل

سهیلی

92.6.13

5

صلاح الدین

جانفدا

92.6.14

6

ابراهیم

رحمانی

92.6.21

7

روژین

کوهی

92.6.21

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پروین

عبدی

92.7.4

2

ساعد

احمدی

92.7.4

3

مسلم

الوندی

92.7.8

4

آرمان

محمدی

92.7.11

5

شهین

جعفری

92.7.11

6

مسلم

الوندی

92.7.8

7

حامد

کاوه

92.6.22

8

کژال

کریمی

92.6.25

9

پروین

عبدی

92.7.4

10

ساعد

احمدی

92.7.4

11

شهرام

رحمانی

92.6.7

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کویستان

رحمان پور

92.7.22

2

فواد

سلیمی

92.7.25

3

جیران

محمدی

92.7.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

طاها

سلیمی

92.7.30

2

شایسته

حسینی

92.8.1

3

فریبا

تقی زاده

92.8.1

4

گل شاد

فرخ مرادی

92.8.6

5

نادر

عزیزی

92.8.9

6

گل بهار

فرخ مرادی

92.8.9

7

حسن

خرامانی

92.8.16

8

رئوف

گزند

92.8.16

9

آرمان

عبدلی

92.8.15

10

حسن

حامدی

92.8.21

11

رضا

عباسی

92.8.20

12

منصور

محمدی

92.8.20

13

یدالله

صالحی

92.8.18

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ماهرخ

بهمنی

92.9.25

2

سحر

خدری

92.09.24

3

میلاد

صلواتی

92.09.23

4

ژاله

علیمرادی

92.09.23

5

عادل

مجیدی

92.09.18

6

فروغ

غفاری

92.09.28

7

احمد

امیر حسینی

92.09.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

بهروز

عبدی

92.10.03

2

پوران

قهرمانی

92.10.04

3

یحیی

شریفی

92.10.07

4

یحیی

صالحی

92.10.09

5

طوبی

عبدلی

92.10.05

6

سمیه

صالحی

92.10.11

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مریم

حسینی

92.10.19

2

سیران

برخورداری

92.10.19

3

آرام

کریمی

92.10.26

4

بهزاد

بهرامیی

92.10.26

5

هیرش

فیضی پور

92.10.16

6

فاطمه

نقیبی

92.10.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرزاد

فتحی

92.11.10

2

مهتاب

بیگلری

92.11.10

3

زیبا

عزیزی

92.11.14

4

افشین

یوسفی

92.11.17

5

وریا

محمدی

92.11.17

6

بهزاد

جعفری

92.11.24

7

صدیقه

امینی

92.11.24

8

شاهو

ولی محمدی

92.11.28

9

مهین

نصرتی

92.11.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آزاد

ناصری

92.12.01

2

فاطمه

صلواتی

92.12.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

بختیار

مرادی

92.12.08

2

رضا

دادرسی

92.12.08

3

روناک

ذوالفقاری

92.12.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

طاهر

حکیمی

92.12.28

2

حبابه

رضوی

92.12.28

3

میلاد

صلواتی

92.12.26