رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

برنامه دیاری هه ینی - صدا - سال 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه دیاری هه ینی - صدا - سال 93

برنامه دیاری هه ینی - صدا - سال 93


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

عزت

یونسی

93.01.29

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

محمد

گزنه

93.02.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پرستو

محمدی

93.02.19

2

هادی

محمدی

93.02.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سید جمال

هاشمی

93.03.09

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رزگار

صادقی

93.03.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

دنیا

عزتی

93.03.26

2

ادریس

ذکریایی

93.03.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

روناک

صیفی

93.03.30

2

دنیا

عزتی

93.04.06

3

آنیتا

مرادی

93.04.13

4

نرگس

رستمی

93.04.20

5

میلاد

قادری

93.04.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کیوان

محمدی

93.05.10

2

گلبهار

گویلی

93.05.10

3

فاطمه

سیفی لاله

93.05.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شیرکو

کنعانی

93.05.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سمیرا

فلاحیان

93.06.07

2

میثم

محمدخانی

93.06.14

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرمان

عبدی

93.06.21

2

نسرین

ملایی

93.06.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

....

گوهری

93.07.04

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

....

فرهادی

93.07.11

2

زینب

حسینی

93.07.18

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

جمشید

مظفری

93.07.25

2

حسن

خرامانی

93.08.02

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

...

فرهادی

93.08.09

2

پرستو

هزارکانی

93.08.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

....

فرهادی

93.08.09

2

پرستو

هزارکانی

93.08.16

3

احمد

حسینی

93.08.23

4

رئوف

گزنه

93.08.30

5

غزل

سیفی

93.09.07

6

سیدرحیم

حامیان

93.09.14