رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

برنامه دیاری هه ینی - صدا - سال 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه دیاری هه ینی - صدا - سال 91

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرزاد

فتحی

91.2.21

2

خدیجه

محمدی

91.2.22

3

سمیه

نیازمند مشهود

91.2.23

4

شهین

ابراهیمی

91.2.24

5

انور

باباخانی

91.2.25

6

رضا

عزتی

91.2.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نارین

رحیمی

91.3.12

2

ایوب

عبدی

91.3.5

3

فاطمه

زارعی

91.3.19

4

-

خضری

91.4.2

5

آسیه

زندی

-

6

عطا

اصلانی

91.4.9

7

محمد

اصلانی

91.4.2

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه

زندی

91.4.9

2

عطا ا..

اصلانی

91.4.9

3

سونیا

محمدی

91.4.9

4

بهاره

صلواتی

91.4.16

5

طاهر

حکیمی

91.4.23

6

گلاله

نوری

91.4.23

7

سید رحیم

اسماعیلی

91.4.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

طنین

زندکریمی

91.4.30

2

مریم

رمضانی

91.5.6

3

شاهده

سجادی

91.5.6

4

ناهید

محمدیان

91.4.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرزاد

شاه محمدی

91.4.3

2

محمد

وحیدیان

91.5.6

3

محمد

احمددولت

91.4.30

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فاطمه

احمدی

91.6.10

2

ابراهیم

شریفی

91.6.3

3

غفور

معزی

91.6.3

4

نازیلا

امینی

91.6.10

5

صالح

محمودی

91.6.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پژمان

امجدی

91.7.7

2

شهلا

منصوری

91.6.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ناصر

جعفری

91.7.14

2

آرمان

عبدی

91.7.27

3

کارو

محمودی

91.7.21

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

کشاورز

91.8.12

2

سیدرضا

حسینی

91.8.12

3

حیات

زارعی

91.8.13

4

فروغ

کریمی

91.8.26

5

سعدیه

آز

91.8.19

6

احمد

جهانی

91.8.19

7

زینب

خانی

91.8.19

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صدیقه

امینی

91.6.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ژیلا

محمدی

91.7.19

2

حسن

خرامانی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

فتاحی

91.10.1

2

-

رشید پناهی

91.10.1

3

کژال

کریمی

91.9.17

4

کمال

حسینی

91.9.17

5

عثمان

شامحمدی

91.9.24

6

گلاویژ

-

91.9.24

7

کمال

محمدی

91.9.3

8

ادریس

کریمی

91.9.3

9

عزیزه

فروزنده

91.9.10

10

بلور

حسینی

91.9.10

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سیف ا...

وکیل

91.10.8

2

سیف ا..

کاکی

91.10.15

3

آرین

-

91.10.15

4

-

حسین پناهی

91.10.8

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آمنه

میرزایی

91.11.27

2

-

فتحی

91.11.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کمال

خسروی

91.12.11

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شهلا

شیخی

91.12.18

2

مژگان

عظیمی

91.12.8

3

شنو

محمودی

91.12.25

4

سیدجلال

حسینی

91.12.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه

منصوری

91.12.25