رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برنامه ده نشینان - صدا - سال 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه ده نشینان - صدا - سال 91

برنامه ده نشینان - صدا - سال 91


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

اصلانی

91.2.2

2

-

منصوری

91.2.3

3

-

حسینی

91.2.4

4

ایوب

عبدی

91.2.5

5

حنیفه

اصلانی

91.2.6

6

صبری

امینی

91.2.7

7

کاکه شیخ

حسینی

91.2.8

8

شیوا

ولدبیگی

91.2.9

9

ایوب

عبدی

91.2.10

10

طاهر

حکیمی

91.2.11

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

محمد

روزخش

-

2

نریمان

حکیمی راد

-

3

احمد

سبحانی

-

4

سروه

فاتحی

-

5

محمد علی

جنتی

-

6

صادق

کریمی

-

7

فرشته

زمان پرور

-

8

جمشید

محمدی

-

9

کژال

خاتونی

-

10

-

حسینی

-

11

ئه ژین

رستمی

-

12

فرید

خدری

-

13

محمدعلی

امجدی

-

14

باقی

احمدی

-

15

کیانوش

ساعدی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آزاد

احمدی

91.3.30

2

زیبا

احمدی

91.3.28

3

امجد

قریشی

91.3.27

4

فاطمه

امجدی

91.3.25

5

سرگل

رحیمی

91.3.29

6

نادر

خالدیان

91.4.3

7

عزیز

حسینی

91.4.4

8

علی

امجدی

91.4.5

9

محمدرئوف

زند سلیمی

91.4.6

10

خالد

امجدی

91.4.7

11

ایوب

عبدی

91.4.8

12

احمد

سبحانی

91.3.8

13

صادق

کریمی

91.3.13

14

آزاده

محمدی

91.3.16

15

وفا

حسینی

91.3.17

16

ستاره

زرگری

91.3.18

17

-

ایزدی معین

91.3.21

18

وریا

قوامی

91.3.22

19

ایوب

اصلانی

91.3.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فریدون

صمد نژاد

91.3.26

2

شریف

زندی

91.3.27

3

حسین

عباسی

91.3.28

4

زانا

فتاحی

91.3.29

5

بهیه

فیضی

91.3.30

6

عمر

شیخ زاده

91.3.31

7

فریده

محمدی

91.4.14

8

فردین

شریف پور

91.4.13

9

ایوب

عبدی

91.4.8

10

نگین

پیری

91.4.10

11

گلاویژ

خورمهر

91.4.11

12

سمیرا

لطفی

91.4.12

13

فریبا

نصرتی

91.4.19

14

شهین

منصوری

91.4.20

15

محمدصالح

رشیدزاده

91.4.17

16

صفیه

عزتی

91.4.18

17

حسین

یارعلی

91.4.1

18

اسماعیل

ناصری

91.4.22

19

شریف

زندی

91.4.25

20

فریدون

صمد نژاد

91.4.24

21

حسین

عباسی

91.4.26

22

زانا

فتاحی

91.4.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فریبا

نصرتی

91.4.31

2

دنیا

کریمی

91.5.1

3

مرضیه

حیدرنژاد

91.5.2

4

مژگان

عظیمی

91.5.3

5

صبری

محمدی

91.5.4

6

هنار

رستمی

91.5.5

7

دلنیا

ارشدی

91.5.6

8

صبری

محمدی

91.5.7

9

دلیر

رستمی

91.5.8

10

بهیه

فیضی

91.5.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فراست

شاه ویسی

91.5.8

2

یادگار

احمدی

91.5.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اسماعیل

ناصری

91.5.10

2

گلاله

رستمی

91.5.11

3

یعقوب

ابراهیمی

91.5.12

4

سوگند

نوری

91.5.13

5

پرستو

امینی

91.5.14

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سارینا

حسینی

91.5.25

2

نگین

پیری

91.5.24

3

پیام

ویسی

91.5.22

4

حامد

پاشایی

91.5.18

5

بهیه

فیضی

91.5.19

6

لقمان

ساعدی

91.5.21

7

نازنین

احمدی

91.5.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پرشنگ

رحیمی

91.6.12

2

شریفه

ملایی

91.6.14

3

نگار

حقیقیان

91.3.15

4

سمیه

منصوری

91.5.28

5

سمکو

وثوقی

91.6.4

6

زبیر

اصلانی

91.6.5

7

لیلا

رحیمی

91.6.6

8

شمسی

محمدی

91.6.7

9

نگین

پیری

91.6.8

10

کارو

محمدی

91.6.9

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پرشنگ

رحیمی

91.6.11

2

ادیب

عباسی

91.6.12

3

منصور

رحمانی

91.6.13

4

شریفه

ملایی

91.6.14

5

ماموستا

احمدی

91.6.15

6

-

بهمنی

91.6.16

7

-

دهقان

91.6.19

8

-

پرتویی

91.6.21

9

مدینه

یاقوتی

91.6.25

10

ساریه

عباسی

91.6.23

11

محمدزاهد

سجادی

91.6.26

12

میثم

زیباسرشت

91.6.27

13

عطا ا..

زارعی

91.6.28

14

حبیب ا..

شاکری

91.6.29

15

شیما

محمدی

91.6.25

16

شورش

ولیدی

91.6.18

17

احمد

محمدی

91.6.19

18

نگین

پیری

91.6.20

19

نگار

امانی

91.6.21

20

-

رحیمی

91.6.23

21

فرزاد

فتحی

91.6.30

22

نیلوفر

رحیمی

91.6.29

23

رضیه

عزتی

91.6.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مبین

زند کریمی

91.6.26

2

کارو

شامحمدی

91.7.1

3

ارسلان

عزت پناه

91.7.2

4

فاطمه

مدودی

91.7.3

5

گلباغی

رستمی

91.7.4

6

گلاله

فولادی

91.7.5

7

سارو

محمدی

91.7.6

8

گلاله

نوری

91.7.8

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

گلاله

نوری

91.7.8

2

فراست

شاه ویسی

91.7.9

3

صبری

عدوی

91.7.10

4

علی

قادر مرزی

91.7.11

5

توران

چراغی

91.7.12

6

هوشنگ

شاه ویسی

91.7.13

7

فرهاد

منصوری

91.7.15

8

رضا

چراغی مقدم

91.7.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ندا

شریفی

91.7.22

2

فاطمه

احمدی پور

91.7.23

3

عبدالرحمن

شکری

91.7.24

4

گلاله

ناصرمسعودی

91.7.20

5

اسعد

خادمی

91.7.19

6

نازیلا

زارعی

91.7.18

7

ویدا

شاویسی

91.7.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مهدی

حسینی

-

2

عبدالسلام

غلامی

91.7.29

3

فتح ا..

قادری

91.7.30

4

شیرکو

کنعانی

91.8.1

5

ناصر

قبادی

91.8.3

6

-

عبدا.. پور

91.8.4

7

نگین

پیری

91.8.6

8

لیلا

رحیمی

91.8.7

9

خالد

ندری

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اسمائیل

رشیدی

91.8.9

2

صادق

نقالی

91.8.10

3

-

فتاحی

91.8.20

4

حامد

صفاجو

91.8.18

5

جمال

گلباغی

91.8.17

6

محمد

نجاری

91.8.15

7

دیار

رستمی

91.8.14

8

فرانک

باقری

91.8.11

9

-

فتاحی

91.8.20

10

-

کریم زاده

91.8.21

11

بلور

سبحانی

91.8.22

12

نصرا..

احمدی

91.8.23

13

شرمین

میرزایی

91.8.25

14

شیوا

رشیدی

918.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حمیده

عزیزیان

91.8.30

2

اسماعیل

رشیدی

91.9.1

3

دنیا

کریمی

91.9.2

4

ولی

رحمانی

91.9.6

5

عارفه

اسلامی

91.9.7

6

فرانک

باقری

91.9.8

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

لیلا

رحیمی

91.9.22

2

آرزو

فتاحی

91.9.11

3

عابد

فتاحی

91.9.13

4

صلاح

رنجبر

91.9.12

5

منصور

رحمانی

91.9.15

6

سهیلا

عزیز اقدم

91.9.16

7

کیوان

رنجبر

91.9.29

8

سید باقر

صادقی

91.9.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نسرین

نادری نژاد

91.9.27

2

حامد

زندی

91.9.26

3

علیرضا

مرادپور

91.9.25

4

میلاد

قادری

91.9.21

5

صابر

علیخانی

91.9.28

6

بهاره

میرکی

91.9.29

7

فریبرز

زند ی

91.9.30

8

باقی

زند سلیمی

91.9.10

9

منصور

رحمانی

91.10.4

10

ماشا ا...

محمدی

91.10.10

11

عسل

احمدی

91.10.9

12

ابراهیم

محمدی

91.10.5

13

محمد

شاه محمدی

91.10.7

14

-

زندسلیمی

91.10.6

15

فلاح

محمدی

91.10.3

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

امید

ناوخاصی

91.10.16

2

همدم

اسدی

91.10.17

3

خالد

عربی

91.10.18

4

سید باقر

صادقی

91.10.19

5

سینا

دیونی مقدم

91.10.11

6

آتنا

حیدری

91.10.13

7

علیرضا

مراد پور

91.10.21

8

سمیه

صالحی

91.9.20

9

عبدا...

زندی

91.10.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آتنا

حیدری

91.10.12

2

ماشاء ا...

محمدی

91.10.10

3

شهین

فیضی

91.10.24

4

نرمین

عزیز پور

91.10.26

5

سینا

دیوانی مقدم

91.10.11

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سیدحسام

حسینی

91.11.1

2

بهنام

محمدی

91.11.3

3

گلاله

بهمنی

91.11.4

4

خاطره

مراد سلیمی

91.11.8

5

حیدر

مبارکی

91.11.7

6

جعفر

خضری

91.11.9

7

نگین

حسین پناهی

91.11.11

8

هوشیار

گویلی

91.11.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

عثمان

صدیقی

91.12.15

2

شمسی

ماهری

91.12.9

3

ندا

شریفی

91.12.13

4

صباح

زندکریمی

91.12.12

5

ایزد

معین

91.12.8

6

امین

فرجی

91.12.6

7

لقمان

عبدی پور

91.12.7

8

محمد

ایزدی

91.12.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ندا

شریفی

91.7.22

2

فاطمه

احمدی پور

91.7.23

3

عبدالرحمن

شکری

91.7.24

4

گلاله

ناصرمسعودی

91.7.20

5

اسعد

خادمی

91.7.19

6

نازیلا

زارعی

91.7.18

7

ویدا

شاویسی

91.7.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شکیلا

زندی

91.12.27

2

-

مرادی

91.12.26