رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

برنامه تریفه - صدا - سال 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه تریفه - صدا - سال 93

برنامه تریفه - صدا - سال 93


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

روژین

کوهی

93.01.30

2

انور

باباخانی

93.02.01

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اقبال

راستی

93.02.22

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رضیه

محمدی

93.02.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

محمد شفیع

زرذال

93.03.03

2

امید

ساعدپناه

93.03.05

3

سهیلا

ویسی

93.03.08

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

خالد

عزتی

93.03.10

2

نرگس

رستمی

93.03.12

3

سمیرا

خواستار

93.03.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آذر

مرادی

93.03.19

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حسن

خرامانی

93.03.21

2

-----

الله یاری

93.03.24

3

فرانک

محمودنسب

93.03.28

4

سیده طاهره

شفیعی

93.03.31

5

فرید

زارعی

93.04.02

6

محمد شریف

خالدیان

93.04.04

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

روژین

کوهی

93.04.09

2

سرور

ناصری

93.04.14

3

حمید

نوری

93.04.21

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرهاد

منبری

93.04.30

2

شیما

عبدالله پور

93.04.23

3

...

خالدیان

93.04.25

4

گلاله

حصارفولادی

93.05.04

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه

ساعدی

93.05.06

2

ثنا

سهرابی

93.05.11

3

مریم

سهرابی

93.05.13

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

….

بابا شیخی

93.05.18

2

سیروان

مرادی

93.05.20

3

زاهد

زندکریمی

93.05.25

4

گلاویژ

رسولی

93.05.25

5

زهرا

فقیهی

93.05.27

6

رویا

سلطانیان

93.05.29

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

منصور

محمدی

93.06.01

2

ایوب

حصارفولادی

93.06.03

3

سالار

زند ی

93.06.05

4

فرزاد

فتحی

93.06.08

5

زاهد

صالحی

93.06.12

6

شهلا

محمودی

93.06.15

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

پروین

زارعی

93.06.17

2

وریا

محمدی

93.06.19

3

سروه

صوفی

93.06.22

4

کژال

رضا قلی

93.06.24

5

صدیقه

خانی

93.06.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سوران

مرادی

93.06.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شیوا

رحمانی

93.07.05

2

رئوف

گزنه

93.07.07

3

ئاسو

رضاقلی

93.07.09

4

اسماعیل

محمدخانی

93.07.12

5

سمیرا

حسینی

93.07.14

6

هدی

کرمی

93.07.16

7

ثنا

سهرابی

93.07.20

8

شقایق

قوامی

93.07.23

9

انار

احمدی

93.07.26

10

صدیقه

امینی

93.07.28

11

خه یال

حبیبی

93.07.30

12

فرزین

صلواتی

93.08.03

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اسدالله

زندسلیمی

93.08.07

2

شلیر

احمدی

93.08.14

3

روزا

صادقی

93.08.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شمسی

احمدیان

93.08.19

2

مهسا

شکیبایی

93.08.21

3

عزت

فتاحی

93.08.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فریبا

نگهدار

93.09.01

2

بنیامین

شاکری

93.09.03

3

شیما

ساعدی

93.09.05

4

لیلا

ساعدی

93.09.08

5

عدنان

قادرمرزی

93.09.10

6

سمیه

خواستار

93.09.12

7

زانا

ساعدپناه

93.09.15

8

طیبه

ناصری

93.09.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حمید

زارعی

93.09.19

2

هدیه

حبیبی

93.09.26