سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | یک‌شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

بررسی ساختمان های نا ایمن سطح شهر سنندج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بررسی ساختمان های نا ایمن سطح شهر سنندج

مهمانان برنامه 

آقای فتحی :معاون فنی و زیر بنایی شهرداری سنندج

آقای رضایی: معاون مسکن و باز آفرینی راه و شهرسازی استان