نمایشگر دسته ای مطالب

باغ اندیشه

باغ اندیشه


در این برنامه گوینده ابتدا کتاب منتخب را معرفی می کند بطوریکه اطلاعات مختصر و هدفمندی در باره موضوع و محتوای کتاب ، مشخصات ظاهری و تعداد فصول و عناوین هریک از فصل ها و غیره ارائه می کند تا مخاطب بتواند تا حدودی با آن کتا و موضوعش آشنا شود. سپس بخش هایی از همان کتاب نیز از قبل مشخص و انتخاب شده و توسط نویسنده مقدمه ای برای هرکدام از آنها نوشته شده است ، که پس از ذکر مقدمه برای شنوندگان قرائت می شود تا مخاطب به طور غیر مستقیم ضمن کسب اطلاعات به خواندن آن کتاب نیز تشویق و ترغیب شود. در قسمتی هم به فراخور فرصت  برنامه ، برای ایجاد تنوع جملات کوتاهی درباره اهمیت مطالعه کردن ، شیوه های صحیح مطالعه و نیز خبرهایی از تازه های نشر و دنیای کتاب برای علاقه مندان ارائه می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ندا نقیبی

گوینده و نویسنده: ارسلان سودمند

صدابردار: ندا سودمند

گزارشگر: حسنی

تاریخ تولید: 94/07/01