نمایشگر دسته ای مطالب

باغچه گولان «ساعت 12:45»

باغچه گولان «ساعت 12:45»


برنامه کودک که با عنوان باغچه گولان هر روز به مدت 20 دقیقه به صورت ضبطی پخش میشود و با توجه به محورهای موضوعی و اهداف برنامه تهیه و تولید خواهد شد و از آیتم های: گفتار، موسیقی بی کلام و با کلام، گزارش از شهر و روستا و نمایش و بخش های: آیا میدانید و معرفی کتاب تشکیل شده است.

ضرورت طرح و اهمیت تولید آن در استان:

علاقه و نیاز کودکان استان کردستان به برنامه های متناسب با سنشان،  تهیه و پخش چنین برنامه ای را ضروری می نماید.

اجزاء و قالب های برنامه:

گفتار (کلام گوینده): با توجه به موضوع برنامه و مخاطب تکست نوشته و اجرا خواهد شد.

موسیقی بی کلام: استفاده از منابع آرشیوی

موسیقی باکلام: انتخاب و پخش سرودهای کودکانه

گزارش از شهر: گفتگو با کودکان دبستانی

قطعه نمایشی: قطعه نمایش کوتاه درباره موضوع برنامه و به زبان کودک نوشته خواهد شد

معرفی کتاب: دو روز در هفته آیتم معرفی را خواهیم داشت و به معرفی کتاب اختصاص دارد

قصه و داستان: هر روز یک قطعه مرتبط با موضوع برنامه با عنوان نرمول و خرتول خواهیم داشت

آیا میدانید: آیتم آیا میدانید با توجه به موضوع برنامه خواهیم داشت (2 روز در هفته)

دکتر کوچولو: آیتم دکتر کوچولو در حوزه بهداشت با توجه به موضوع در هفته یک روز خواهیم داشت

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده: نعیمه نادری نژاد

گویندگان: نسرین احترامی – محدثه جعفری

گزارشگر: ندا نقیبی

گزارشگر روستا: خلیل خضری

تاریخ تولید: 1394/07/01