رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

باغبان زرنگ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

باغبان زرنگ

باغبان زرنگ


 

روزی باغبانی می بیند که 3 نفر به داخل باغ وی آمده و مشغول خوردن میوه های آن باغ هستند و تصمیم میگیرد آنها را از آنجا بیرون کند.

 

وقتی به نزدیک آنها میرسد از ترس اینکه مبادا توسط آنها مورد ضرب و شتم قرار گیرد به فکر فرو رفته و نقشه ای طراحی می کند که آنها را به واسطه بعضی کارها از هم جدا نموده و از باغ خود بیرون نماید و پس از اعلام خوشآمد گویی به آنها برای هر کدام نقشه ای طرح و با اعلام اینکه خود باید در خدمت آنان باشد هر کدام را به خارج باغ هدایت نموده و پس از کتک زدن هر یک از آن، فرد را  فراری میدهد...

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

نویسنده: نرگس رستمی معز

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بیت و نثر: مهدی ورمزیار