جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بازگشایی به موقع و بانشاط مدارس از اولویت های آموزش و پرورش کردستان است - نمایش محتوای خبر