جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای


اطلاعیه ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در نظر دارد اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهال­ های تولیدی و سنواتی در نهالستان ­های جنگلی گریزه سنندج و ریخلان مریوان( در سال 1394) را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ ای به پیمانکاران رتبه 5 دارای گواهی نامه صلاحیت در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه با توجه به آزاد بودن ظرفیت کاری می­توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ظرف مدت 4 روز به آدرس سنندج، خیابان پاسداران، سه راه شالمان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، امور قراردادها مراجعه نمایند.

    مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت است

       کارفرما در قبول یا رد پیشنهادها مختار می­باشد

        تلفن تماس: 08733623652

منبع : روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان

آدرس کوتاه :