جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

آگهی فراخوان تصدی ریاست هیأت بسکتبال استان کردستان؛ - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

آگهی فراخوان تصدی ریاست هیأت بسکتبال استان کردستان؛

آگهی فراخوان تصدی ریاست هیأت بسکتبال استان کردستان؛


اطلاعیه

آگهی فراخوان تصدی ریاست هیأت بسکتبال استان کردستان؛

به گزارش واحد خبر سنندج، در اجرای آیین نامه برگزاری مجامع انتخاباتی رئیس هیات های ورزشی استان ها ،اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از متقاضیان تصدی ریاست هیأت بسکتبال استان کردستان با شرایط ذیل ثبت نام می نماید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک زیر از تاریخ 08/03/95 به مدت هفت روز کاری از ساعت 8 الی 14 تا پایان وقت اداری 16/03/95 به اداره کل ورزش و جوانان، دفتر کارشناس بررسی عملکرد هیأت های ورزشی و مجامع انتخاباتی اداره کل مراجعه فرمایند.  

تکمیل فرم مشخصات فردی
ارائه تصویر برابر با اصل حداقل مدرک فوق دیپلم  
عکس پرسنلی دو قطعه 4 *3 
ارائه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه ، کارت ملی و پایان خدمت 
ارائه برگه عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر
دارا بودن حداقل30 سال تمام 
حضور فرد متقاضی در هنگام ثبت نام الزامی است. 
نظر به اهمیت ساماندهی رسیدگی به شکایات وارده از سوی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات هیأت های استانی، طی بخشنامه شماره 9715/32/ص به تاریخ 30/04/94 مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوط جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.

معاونت توسعه وزش اداره کل ورزش و جوانان

آدرس کوتاه :