جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

اولین جشنواره غذاهای بومی محلی سفره کردستان امروز در سنندج برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

اولین جشنواره غذاهای بومی محلی سفره کردستان امروز در سنندج برگزار شد

اولین جشنواره غذاهای بومی محلی سفره کردستان امروز در سنندج برگزار شد


جشنواره غذا

اولین جشنواره غذاهای بومی محلی سفره کردستان امروز در سنندج برگزار شد

به گفته دبیر جشنواره ،  هدف از برگزاری این جشنواره معرفی غذاهای محلی کردستان است که به دست فراموشی سپرده شده بود.مکاری گفت در این جشنواره بیش از 25 غذا و پیش غذا کار 25 نفر از زنان کردستانی در معرض دید قرار گرفته است.وی افزود غذاهای محلی کردستان که در این جشنواره شرکت کرده اند ثبت معنوی خواهد شد و در کتابی برای استفاده عموم به چاپ خواهد رسید.این غذاهای محلی ازاین پس در رستورانها نیز سرو میشود و به گردشگران نیز عرضه خواهد شد.

آدرس کوتاه :