نمایشگر دسته ای مطالب

اورنگ « ساعت 23:00 »

اورنگ « ساعت 23:00 »


برنامه اورنگ که برنامه است فرهنگی،ادبی که به بیان تمثیل ها و داستانهای فولکلور می پردازد مجری-گوینده برنامه ابتدا به معرفی برنامه پرداخته سپس شعر یا داستان یا پند مورد نظر را مطرح کرده سپس در انتهای برنامه واژه های نامانوس – مهجور یا سخت شعر و داستان و پند را با معنی به شنوندگان معرفی میکند(در صورت لزوم از حضور کارشناسان یهره گرفته میشود.)

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: خاطره ارج

نویسنده: خیریه، ارج
صدابردار: سودمند
گوینده: ولد بیگی، حسامی
تاریخ تولید: 94/07/01