جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

آواها و نواهای حین کار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

آواها و نواهای حین کار

آواها و نواهای حین کار


ده قسمت برنامه 3 دقیقه ای با ساختار کلیپ است که سیمای مرکز کردستان به سفارش سیمای استانها برای پخش از شبکه های سراسری تولید خواهد کرد.

تولید این مجموعه کلیپ برگرفته از آواها و ترانه های حین کار در مناطق مختلف کردستان می باشد که در گذشته روستائیان برای تقویت روحیه و انرژی همزمان با انجام کار و فعالیت آنرا می خواندند.

موضوعات این ده کلیپ براساس تحقیق و پژوهش گردآوری و انتخاب شده است که تهیه کنندگی آنرا آقای مسعود رخزاد بعهده دارد.