رونق تولید ملی | جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۸

اهدای اعضای بدن جوان 28 ساله ساکن قروه به بیماران نیازمند - نمایش محتوای خبر

 

 

اهدای اعضای بدن جوان 28 ساله ساکن قروه به بیماران نیازمند

اهدا عضو ، اهدای زندگی

اهدای اعضای بدن جوان 28 ساله ساکن قروه به بیماران نیازمند

بدنبال مرگ مغزی آقای حسن حسن بیگی 28 ساله ساکن قروه در تاریخ 94/02/13 و بدلیل آنوریسم در بیمارستان شهید رجایی تهران ، مرگ مغزی تایید و انجام مراحل رضایت گیری از خانواده ایشان جهت اهداء عضو انجام پذیرفت.در تاریخ 94/02/18 قلب ،کلیه ها و کبد ایشان سریعاً به بیماران نیازمند اهدا و یک روز پس از آن طی مراسمی ایشان به خاک سپرده شد.لازم بذکر است در مجلس ختم از خانواده بزرگوارشان در جهت اهداء عضو قدردانی بعمل آمد.  

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان