جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

اهداء عضو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اهداء عضو

 

هر گونه آسیب شدید به مغز می تواند منجر به تورم بافتی  شود. از آنجاییکه مغز در یك فضای بسته (استخوان جمجمه) قرار دارد و جایی برای این افزایش حجم وجود ندارد، بر بخش های پایین تر مغز (ساقه مغز) فشار آورده، مانع جریان گردش خون به قسمت های بالا یی می گردد و بیش از پیش مانع اكسیژن رسانی میشود.

این فرایند ممكن است چند دقیقه یا چند روز به درازا بكشد. قلب به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به فعالیت ادامه داده، به اعضای دیگر  اكسیژن می رساند، در حالیكه بافت مغز و ساقه مغز كه وظیفه كنترل تنفس و ضربان قلب را بر عهده دارند از این ماده حیاتی (اكسیژن) محروم مانده، دچار مرگ می شوند.

هلیا دختر 2 ساله سقزی، هنگام  بازی با خواهرش، دچار برق گرفتگی شدید شده و به مرگ مغزی دچار می شود.

پدر او می گوید: من آرامش نداشتم باید کاری انجام می دادم. به مسجد رفتم. 2 رکعت نماز خواندم و پس از آن  تصمیم گرفتم کل اعضاء بدن فرزندم را اهداء کنم. حالا می دانم هلیا زنده است اما دور از خانواده.

طبق آمار 1 تا 5 درصد از مرگ و میر موجود در کشور، به مرگ مغزی ختم می شود که در حال حاضر میزان اهداء عضو در ایران به ازای هر یک میلیون نفر، 7 نفر و در جهان 35 می باشد و به طور کلی امکان استفاده از اعضاء بدن 50 درصد از این افراد وجود دارد.

خداوند در قرآن کریم تاکید نموده که بخشش کنید از جانتان و مالتان. هر کس نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

Organ donation

Any severe damage to the brain Could lead to the swelling of the tissue. Since the brain in a closed space (skull bone) Is There is no place for this increase in volume, The a lower part the brain (brainstem) Put pressure, Inhibits blood circulation The top part is a And more Oxygen is prevented.

The Process It may A few minutes Or more days Indefinitely. Heart Equipment for artificial respiration to assistance Continue to operate, The other members Brings oxygen, While Brain tissue And brainstem The control task of breathing And heart rate are responsible for Of this vital (Oxygen) Forgone They died.

2-year-old girl in Helia Saghezi, When playing with her ​​sister Suffered a severe electric shock And brain death Be developed.

His father says I will never relax I would have to do. I went to the mosque. 2 rakats prayed And then I decided The child's whole body I donated. Now I know Helia is alive But away from the family.

According to 1 to 5% The deaths of Existing in the country, Brain Death Leads Which is currently Rates of organ donation In Iran For each million people, 7 people In World 35 is And generally Take advantage of the Body 50% Of these people There.

God The Holy Quran Emphasized Make a donation Of your life Your property and. Everyone Give the breath of life Such that All people Life has.

 

 

کلمات کلیدی: مرگ مغزی - اکسیژن - هلیا - اهداء عضو - اهداء زندگی – بخشش – اهداء عضو

Keywords: brain death - Oxygen - Helia - donated organ - life-giving – forgiveness - Organ donation

 

در نگاه بیشتر ببینید