سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

انتقاد رئیس بیمارستان بیجار از بی‌توجهی‌ها در حوزه مدیریت بحران - نمایش محتوای خبر