رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

انتقادهای سازنده خبرنگاران در روند توسعه بسیار تاثیرگذار است - نمایش محتوای خبر

 

 

انتقادهای سازنده خبرنگاران در روند توسعه بسیار تاثیرگذار است

معاون فرماندار سقز:

انتقادهای سازنده خبرنگاران در روند توسعه بسیار تاثیرگذار است

اسماعیل رستم‌پور اظهار داشت: ما معتقدیم که خبرنگاران با نقد سازنده و صادقانه می‌توانند در روند توسعه شهرستان کارساز باشند.وی اضافه کرد: خبرنگاران، شغل پرمسئولیت و تاثیرگذاری دارند که وظیفه انتقال اخبار به مردم بر عهده آنان است و در چگونگی ارسال اخبار و بازگویی آن می‌تواند تاثیر زیادی بر مخاطب داشته باشد.رستم‌پور اظهار کرد: دیدگاه تیزبین خبرنگار می‌تواند با اشرافیت بر حوزه کاری موجب ایجاد یک خبر تاثیرگذار شود و در واقع در بحث روزنامه‌نگاری، خبرهای فرآیندمدار تاثیر بیشتری در توسعه جامعه دارند.وی با بیان اینکه دولت به دنبال گردش اطلاعات به صورت شفاف است، بیان کرد: نتیجه گردش اطلاعات، گرایش جامعه به خردورزی، تعقل و اندیشه نقاد و منطقی خواهد بود و از ترویج روحیه منفی‌گرایی که از آفت‌های توسعه پایدار است جلوگیری خواهد شد.معاون فرماندار سقز عنوان کرد: دولت با تدبیر، به دنبال ایجاد و آرامش در کشور است و نقش خبرنگاران در کمک به ایجاد این آرامش بسیار با اهمیت است.معاون فرماندار سقز با اشاره به اینکه رسانه‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای بسیار خوب روند مذاکرات را تشریح کردند عنوان کرد: این اقدامات، نتیجه مثبتی بر ایجاد روحیه مناسب در بین مردم داشت.