رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

انتقادات عضو شورای شهر مریوان به همکاران خود - نمایش محتوای خبر

 

 

انتقادات عضو شورای شهر مریوان به همکاران خود

تنش در نشست شورای شهر مریوان

انتقادات عضو شورای شهر مریوان به همکاران خود

آسوس باباخانی در جلسه انتخاب رییس شورای شهر مریوان، اظهار کرد: متاسفانه طی دوسال گذشته شورای اسلامی مریوان درگیر رابطه مندی و سفارشات رفاقتی شده است.
وی فضای ایجاد شده را بسیار نامناسب نامید و ادامه داد: در این فضا رسیدگی به امورات شهر و شهروندان دچار اختلال جدی شده است.در این نشست و در میانه رای گیری، مژگان محمدی و آسوس باباخانی به روند برگزاری انتخاب هیات رئیسه اعتراض کردند و به همراه محمد بهرامی و احسان سجادی جلسه را ترک کردند.این اعضای شورای شهر مریوان اعلام کردند در ادامه جلسه رای گیری شورا شرکت نخواهند کرد و آن را به رسمیت نخواهند شناخت.پیش از این تنش ها و قبل از ترک جلسه توسط این اعضای شورا، خلیل میرزایی و سید احسان سجادی اعضای شورای اسلامی مریوان برای تصدی پست ریاست شورای اسلامی شهر مریوان کاندیدا شده بودند که هفت نفر از اعضای شورای شهر به خلیل میرزایی رأی دادند، سه نفر به احسان سجادی رای دادند و خانم مژگان محمدی نیز اعلام کرد که رأی او ممتنع است.به این ترتیب خلیل میرزایی با هفت رای به عنوان رییس جدید شورای اسلامی شهر مریوان انتخاب شد.حمزه حمیدی و آسوس باباخانی برای سمت نائب رییسی شورا کاندید شده بودند که در پایان حمزه حمیدی رئیس سابق شورای شهر با هفت رأی به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شد.در ابتدای جلسه رای گیری نیز تمامی اعضای شورا صورت جلسه انتخاب هیات رئیسه را امضا کرده بودند و از طرف اعضای شورای شهر محمد بهرامی و کاوه باخویشی به عنوان ناظر بر انتخابات هیات رئیسه معرفی شده بودند.