جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان


انتصاب معاون

  مراسم معارفه معاون صدای مرکز کردستان با حضور مدیر کل مرکز، معاونین، مدیران و جمعی از همکاران رادیو در سالن جلسات مرکز برگزار شد.

 امان اللهی در مراسم معارفه معاون صدا بیان داشت که تعامل و مشارکت عالمانه و آگاهانه همکاران در سازمان­های رسانه­ای منجر به تعالی و ارتقای برنامه های آن رسانه و استقبال مخاطبان از آن رسانه می­شود. امید است که با تعامل و ارتباط بیشتر همکاران و مدیران با هم از یک سو و برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبان رادیو از سوی دیگر شاهد موفقیت های چشمگیر صدای مرکز کردستان باشیم. علیرضا قهرمانی معاون صدای مرکز کردستان نیز با اشاره به مشابهت پیشینه تاریخی و نیروی انسانی صدای مرکز آذربایجان با صدای مرکز کردستان گفت هدف و مسیر ما مشخص است لذا با همکاری و پشتوانه تجربی و کاری همکاران محترم صدای مرکز کردستان سعی و تلاش بر آن است که رادیوی کردستان بیش از گذشته در دل مخاطبان جایگاه داشته باشد و حضوری موفق در جشنواره های داخلی و خارجی داشته باشیم.   امان اللهی مدیر کل مرکز پس از معرفی علیرضا قهرمان به عنوان معاون جدید صدای مرکز کردستان؛ به منظور آشنایی و تعامل بیشتر همکاران و معاون جدید به معرفی همکاران حاضر در جلسه پرداخت  .

آدرس کوتاه :