رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

انتخابات - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

انتخابات

انتخابات


 

مقام معظم رهبری (مدظله)  :

انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است.

 

حضرت علی (ع): «حکومت و دولت یافتن ارازل و فرومایگان و تازه به دوران رسیدگان نشانه از بین رفتن و ادبار آن دولت است».(شرح غررالحکم،ج3،ص295)

اگر وحدت ملت برای احزاب مهم باشد، اختلاف فکری خود را به سطح جامعه نخواهند کشاند.

احترام به عقاید سایر کاندیداها، نشانه اخلاق مندی و عزت نفس نامزدهاست.

کسی که در هزینه های تبلیغاتی خود اسراف و ریخت و پاش می کند، نمی توان به وعده او درباره سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور اعتماد کرد.

شرکت در انتخابات، مشارکت در سرنوشت جامعه است.