رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

انتخاب مریوان به عنوان شهرستان برتر در ارائه کیفیت خدمات بیمارستانی - نمایش محتوای خبر

 

 

انتخاب مریوان به عنوان شهرستان برتر در ارائه کیفیت خدمات بیمارستانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان گفت:

انتخاب مریوان به عنوان شهرستان برتر در ارائه کیفیت خدمات بیمارستانی

دکتر هوشیار سایه میری روز سه شنبه افزود: ارزیابی خدمات هتلینگ در چند ماه اخیر توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفته و در نتیجه تلاش ها و زحمات صادقانه و شبانه روزی پرسنل زحمتکش این شبکه، شهرستان مریوان عنوان شهرستان برتر را در همایش مجریان برتر برنامه ارتقا کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان های کشور کسب کردسایه میری ضمن ابراز خرسندی از کسب این افتخار، این مهم را حاصل کار تیمی و زحمات شبانه روزی و صادقانه همکارانش در مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان و حمایت ها و نگاه های ویژه رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و پشتیبانی و همکاری مسولین اجرایی شهرستان بویژه فرماندار دانست و از صبر و حوصله مردم مریوان در زمان اجرای تغییرات و تعمیرات بیمارستان ها تقدیر و تشکر کرد.وی ادامه داد: در سفر وزیر محترم بهداشت و درمان به مریوان و در جریان بازدید و به دنبال مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص بیمارستان بوعلی و همچنین بیمارستان فجر مریوان، وزیر بهداشت وعده داد تا مشکلات این شهرستان را به صورت ویژه پیگیری کند.سایه امیری بیان کرد: مسائل و مشکلات مطرح شده در جریان این بازدید در قالب طرح ها و برنامه های وزارت بهداشت پیگیری و اکنون با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید، شهرستان مریوان به این مهم دست یافت.مریوان در 130 کیلومتری غرب سنندج واقع شده است.