رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

انتخاب اصلح - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

انتخاب اصلح

انتخاب اصلح


 

انتخابات مظهر اقتدار و اراده ملت است که در سنگر پشتیبانی از انقلاب اسلامی تجلی می‌یابد و مصونیت ایران اسلامی را در برابر بدخواهان موجب می‌شود.هر اندازه که حضور مردمی درانتخابات پررنگ‌تر باشد زمینه تحقق اراده مردمی بیشتر خواهد شد.با رخ دادن بیداری اسلامی تمامی نگاه‌ها متوجه رفتار ملت ایران است که مهم‌ترین الگو برای مردم منطقه محسوب می‌شود ضمن این که دشمنان ملت ایران هم بیشتر از همیشه دندان تیز کرده و تهدید می‌کنند تا شاید ملت ایران را بترسانند.به همین دلیل حضور پررنگ مردم در این انتخابات پیام‌های داخلی و خارجی بسیاری دارد و در واقع نمایش اقتدار، عزت و همدلی و قدرت ملت ایران است تا نشان دهند که از هیچ کس و هیچ چیز هراس ندارند.