جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

انتخاب اصلح - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

انتخاب اصلح

انتخاب اصلح


 

مقام معظم رهبری (مدظله)  :

دشمنان می خواهند بگویند مردم سالاری منحصردر ماست. نمی توانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی، با ارزش های والای ایمانی خود بتواند مردم سالاری را اینگونه نهادینه کند.

 

 

دولت دینی نمی تواند در برابر دین و اعتقادات مردم بی طرف باشد.

تجربه عملی نشان می دهد که حق هر کس در مشارکت، در اداره کشورخویش عاملی کلیدی در بهره وری همگانی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین است.

خداوند می فرماید: « از آنچه نمی دانی پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند».(نک: اسراء:36)

تبلیغات سالم، یعنی احترام به مردم سالاری دینی.

شرکت در انتخابات، لبیک به ولی امر است.