جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

انتخابات شوراها در استان کردستان نیازمند واقع گرایی است - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

انتخابات شوراها در استان کردستان نیازمند واقع گرایی است

انتخابات شوراها در استان کردستان نیازمند واقع گرایی است


کردستان

در برخی کشورها همچون کشور ما، مدیریت یکپارچه و واحد شهری وجود ندارد و دستگاه های متعدد در اداره و ارائه خدمات شهری مشارکت دارند. در چنین حالتی باید مدیریت شهری شامل شهرداری و واحدهای  زیر مجموعه آن نیز دانست که ناهماهنگی و عدم همسویی از مشکلات متداول این گونه از مدیریت شهریست

 مدیریت شهری سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای شهر است، هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه، همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است

مدیریت شهری قدرتمند، کاراء و دارای خروجی مثبت زمانی شکل می گیرد که مشروعیت مبتنی بر مشارکت مردم را داشته باشد و زمانی قدرت چانه زنی به نمایندگی از طرف شهروندان را دارد، که خواستگاه و مقبولیت مردمی داشته باشد ضمن آنکه اصول انتخاب از سوی شهروندان بر مبنای معیار و شاخص های کارآمدی، تخصص و توسعه محوری باشد

در شرایط انتخابات و رقابت های انتخاباتی یکی از مهمترین رسالت کاندیداها، که مصداق حقیقی و واقعی نمایندگی است، صداقت، صبر و شکیبایی، قانون مندی و محور قرار دادن آموزه های انسانی و بینش سیاسی، راهبردهای مدیریت موثر و کاراء اقتصادی و مالی ست. لذا مصادیقی همچون تکثر وعده های دور از انتظار، تخریب رقیب، بهره برداری منفی از برخی واژگان همچون: عدالت، برابری و ... سوء آن صدمه و آسیب به ضریب اعتماد و سرمایه اجتماعی در سطح جامعه است.

 زمانی که کاندیداها با استفاده از ترفندهای عوام فریبانه در انتخابات موفق به اخذ رای می شوند ولی به هر نحو بعد از آن موفق به پیاده سازی وعده های داده شده و یا تیپ اخلاقی و سیاسی که مبلغ آن بودند؛ نمی شوند در چنین حالتی تراز اعتماد اجتماعی در بین آحاد جامعه نسبت به مسئولان کاهش پیدا  می­کند.

از یک سوی طرح هایی و برنامه که در انتخابات پیش رو ارائه می شود باید مبتنی بر بینش و آگاهی واقعی از وضعیت اقتصادی و مالی شهر و شهرداری ها باشد که آیا زمینه اجرایی آن وجود دارد یا نه؟

از سوی دیگر لازمست کاندیداها، شعار و برنامه های انتخاباتی خود را متناسب با امکانات، اختیارات، اهداف و کار شوراها، تدوین و ارائه نمایند و رویکردهای معطوف به هدفمندی، توسعه گرایی، حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمومی، تقویت رویه های نظارتی و برنامه محوری و... را در برنامه ها و وعده های خود مدنظر قرار دهند.

از نامزدهای انتخاباتی انتظار می رود پلاتفرم و برنامه سازمانی مشخصی برای توسعه متوازن شهری، جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و داخلی در راستای کمک به عمران، آبادانی، تقویت زیرساخت ها و ... ارائه نمایند.

لذا در این راستا نخبگان، معتمدان و دلسوزان شهر و همچنین رسانه های جمعی به عنوان چشم بینا و گوش شنوای اجتماعی نیز رویکرد مطالبه گری برنامه ها را بر مبنای واقعگرایی که آیا زمینه اجرایی آن وجود دارد؟ از کاندیداها را پیگیری نمایند تا بتوان به نتایج مطلوب تر و دارای زمینه عینی تر نسبت به گذشته رسید و این مساله می تواند زمینه ساز تشریک مساعی، تبادل فکر و ایده و نیز تقویت کننده اعتماد بین مردم و مدیران شهری باشد.

حضور افراد نخبه و کارآمد در صحنه انتخابات، فراهم سازی فضای توام با شور و نشاط انتخاباتی در جامعه توسط مسئولان، آگاهی بخشی جهت بالابردن سطح تحلیل مردم، فراهم سازی بستر تبادل افکار و اندیشه در جامعه، تکیه بر عقلانیت و برنامه محوری جریانات بجای سیاست های پوپولیستی، جریان سازی و شبکه سازی اجتماعی توسط احزاب، اولویت دادن منافع ملی در برنامه ها و رویکردها و...جهت تجلی اراده عمومی و نیل به تحقق مردم سالاری و توسعه پایدار ضروریست.

در پایان باید یادآور شد، با توجه به شرایط کنونی در سطح استان کردستان؛ به عرصه آمدن افراد کاردان، با تجربه اجرایی و کاری، متعهد و دلسوز واقعی با برنامه های مشخص در راستای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و دخالت دادن بخش خصوصی  به عنوان الویت اساسی در راستای کسب درآمد پایدار شهری از الزامات حرکت به سمت توسعه متوازن شهری است.

 

 در برخی کشورها همچون کشور ما، مدیریت یکپارچه و واحد شهری وجود ندارد و دستگاه های متعدد در اداره و ارائه خدمات شهری مشارکت دارند. در چنین حالتی باید مدیریت شهری شامل شهرداری و واحدهای  زیر مجموعه آن نیز دانست که ناهماهنگی و عدم همسویی از مشکلات متداول این گونه از مدیریت شهریست

 مدیریت شهری سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای شهر است، هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه، همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است

مدیریت شهری قدرتمند، کاراء و دارای خروجی مثبت زمانی شکل می گیرد که مشروعیت مبتنی بر مشارکت مردم را داشته باشد و زمانی قدرت چانه زنی به نمایندگی از طرف شهروندان را دارد، که خواستگاه و مقبولیت مردمی داشته باشد ضمن آنکه اصول انتخاب از سوی شهروندان بر مبنای معیار و شاخص های کارآمدی، تخصص و توسعه محوری باشد

در شرایط انتخابات و رقابت های انتخاباتی یکی از مهمترین رسالت کاندیداها، که مصداق حقیقی و واقعی نمایندگی است، صداقت، صبر و شکیبایی، قانون مندی و محور قرار دادن آموزه های انسانی و بینش سیاسی، راهبردهای مدیریت موثر و کاراء اقتصادی و مالی ست. لذا مصادیقی همچون تکثر وعده های دور از انتظار، تخریب رقیب، بهره برداری منفی از برخی واژگان همچون: عدالت، برابری و ... سوء آن صدمه و آسیب به ضریب اعتماد و سرمایه اجتماعی در سطح جامعه است.

 زمانی که کاندیداها با استفاده از ترفندهای عوام فریبانه در انتخابات موفق به اخذ رای می شوند ولی به هر نحو بعد از آن موفق به پیاده سازی وعده های داده شده و یا تیپ اخلاقی و سیاسی که مبلغ آن بودند؛ نمی شوند در چنین حالتی تراز اعتماد اجتماعی در بین آحاد جامعه نسبت به مسئولان کاهش پیدا  می­کند.

از یک سوی طرح هایی و برنامه که در انتخابات پیش رو ارائه می شود باید مبتنی بر بینش و آگاهی واقعی از وضعیت اقتصادی و مالی شهر و شهرداری ها باشد که آیا زمینه اجرایی آن وجود دارد یا نه؟

از سوی دیگر لازمست کاندیداها، شعار و برنامه های انتخاباتی خود را متناسب با امکانات، اختیارات، اهداف و کار شوراها، تدوین و ارائه نمایند و رویکردهای معطوف به هدفمندی، توسعه گرایی، حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمومی، تقویت رویه های نظارتی و برنامه محوری و... را در برنامه ها و وعده های خود مدنظر قرار دهند.

از نامزدهای انتخاباتی انتظار می رود پلاتفرم و برنامه سازمانی مشخصی برای توسعه متوازن شهری، جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و داخلی در راستای کمک به عمران، آبادانی، تقویت زیرساخت ها و ... ارائه نمایند.

لذا در این راستا نخبگان، معتمدان و دلسوزان شهر و همچنین رسانه های جمعی به عنوان چشم بینا و گوش شنوای اجتماعی نیز رویکرد مطالبه گری برنامه ها را بر مبنای واقعگرایی که آیا زمینه اجرایی آن وجود دارد؟ از کاندیداها را پیگیری نمایند تا بتوان به نتایج مطلوب تر و دارای زمینه عینی تر نسبت به گذشته رسید و این مساله می تواند زمینه ساز تشریک مساعی، تبادل فکر و ایده و نیز تقویت کننده اعتماد بین مردم و مدیران شهری باشد.

حضور افراد نخبه و کارآمد در صحنه انتخابات، فراهم سازی فضای توام با شور و نشاط انتخاباتی در جامعه توسط مسئولان، آگاهی بخشی جهت بالابردن سطح تحلیل مردم، فراهم سازی بستر تبادل افکار و اندیشه در جامعه، تکیه بر عقلانیت و برنامه محوری جریانات بجای سیاست های پوپولیستی، جریان سازی و شبکه سازی اجتماعی توسط احزاب، اولویت دادن منافع ملی در برنامه ها و رویکردها و...جهت تجلی اراده عمومی و نیل به تحقق مردم سالاری و توسعه پایدار ضروریست.

در پایان باید یادآور شد، با توجه به شرایط کنونی در سطح استان کردستان؛ به عرصه آمدن افراد کاردان، با تجربه اجرایی و کاری، متعهد و دلسوز واقعی با برنامه های مشخص در راستای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و دخالت دادن بخش خصوصی  به عنوان الویت اساسی در راستای کسب درآمد پایدار شهری از الزامات حرکت به سمت توسعه متوازن شهری است.

 

 

آدرس کوتاه :