رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

انتخابات سالم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

انتخابات سالم

انتخابات سالم


 

مقام معظم رهبری (مدظله)  :

انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است.

حضرت علی (ع):

«حکومت و دولت یافتن ارازل و فرومایگان و تازه به دوران رسیدگان نشانه از بین رفتن و ادبار آن دولت است».(شرح غررالحکم، ج3، ص295)

اگر وحدت ملت برای احزاب مهم باشد، اختلاف فکری خود را به سطح جامعه نخواهند کشاند.

احترام به عقاید سایر کاندیداها، نشانه اخلاق مندی و عزت نفس نامزدهاست.

کسی که در هزینه های تبلیغاتی خود اسراف و ریخت و پاش می کند، نمی توان به وعده او درباره سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور اعتماد کرد.

شرکت در انتخابات، مشارکت در سرنوشت جامعه است.