رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

امام حسین(ع) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

امام حسین(ع)

امام حسین(ع)


 

 

امام على ‏بن ‏الحسين(ع) از موضع سست كوفيان آشنا بود فرمود:

هيهات! اى فريبكاران دغل باز، اى اسيران شهوت و آز. مى ‏خواهيد با من هم كارى كنيد كه با پدرانم كرديد؟ نه به خدا. هنوز زخمى كه زده‏ ايد خون فشان است و سينه از داغ مرگ پدر و برادرانم سوزان است. تلخى اين غمها گلوگير و اندوه من تسكين‏ ناپذير است. از شما مى‏ خواهم نه با ما باشيد نه بر ما.