جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

آمار تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آمار تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دانلود

موشن گرافیک آمار تعداد نمایندگان استان  کردستان در مجلس شورای اسلامی