رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آقای اشتباه (قسمت دوم) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

آقای اشتباه (قسمت دوم)

آقای اشتباه (قسمت دوم)


 

در این قسمت از سری مجموعه های آقای اشتباه، می بینیم که آقای اشتباه در حال قدم زدن در خیابان است و در حین خواندن روزنامه و خوردن بستنی به دلیل بی حواسی، بستنی اش به زمین می افتد و از ناراحتی روزنامه ای که کثیف شده است را به خیابان پرت می کند.

جریان باد روزنامه را به شیشه ماشینی که در خیابان در حال عبور است می چسباند و راننده به دلیل نداشتن دید مناسب، با درختان کنار خیابان تصادف نموده و وقتی آقای اشتباه متوجه می شود که چه کار اشتباهی انجام داده به جای پشیمانی، مجددا با پرتاب یک گوجه فرنگی به سمت بیننده ها، کار اشتباه دیگری را مرتکب می شود و...

ادامه دارد