جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح سامانه انتقال آب سد آزاد به سنندج در سفر رئیس جمهور به کردستان - نمایش محتوای خبر