جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

افتتاح سامانه انتقال آب سد آزاد به سنندج در سفر رئیس جمهور به کردستان - نمایش محتوای خبر