جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

آغاز گشته امامت مهدی موعود - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

آغاز گشته امامت مهدی موعود

آغاز گشته امامت مهدی موعود


 

آغاز گشته امامت مهدی موعود
روشن کنید شمعها و عود
برای آمدنش دعا کنید
طولانی کنید نمازتان رابا سجود

آدرس کوتاه :