رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اعلام مستندهای شبکه کردستان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

اعلام مستندهای شبکه کردستانشنبه: اینجا آفریقاست

یکشنبه: کویر، بهشت فراموش شده

دوشنبه: برکت

سه شنبه: 60 جانور مرگ آفرین

چهارشنبه: علمی و مهندسی

پنج شنبه: مسلمانان

جمعه: در مسیر گاورود