جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج


کر

به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، فرمانداری سنندج در آگهی فرم شماره 28 لیست نهایی نامزدهایی انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج را اعلام کرد که متن آگهی به شرح ذیل می باشد.

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر سنندج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:

 

- 1 آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله کد نامزد 124

- 2 آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی  فرزند سیدمحمدرؤف کد نامزد 125

- 3 آقای چیا آبیدر فرزند حسین کد نامزد 126

- 4 آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین کد نامزد 128

- 5 آقای دییار احمدی فرزند محمد امین کد نامزد 129

- 6 آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر کد نامزد 141

- 7 آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی کد نامزد 145

- 8 آقای فواد احمدی فرزند محمدکریم کد نامزد 146

- 9 آقای کاوه احمدی فرزند عبداله کد نامزد 147

- 10 آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد کد نامزد 148

- 11 آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم کد نامزد 151

- 12 آقای کیوان آرین فرزند مصطفى کد نامزد 152

- 13 آقای امید اسدی فرزند رمضان کد نامزد 156

- 14 آقای امیر اسدی فرزند کریم کد نامزد 157

- 15 آقای سیدکیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر کد نامزد 158

- 16 آقای کاوه اسدی فرزند مرادعلى کد نامزد 159

- 17 خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر کد نامزد 162

- 18 آقای یوسف اسدی  فرزند محمد کد نامزد 164

- 19 آقای آرین اسکندری فرزند محمد کد نامزد 165

- 20 آقای مهدی اسکندری فرزند محمدعلی کد نامزد 167

- 21 آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح کد نامزد 168

- 22 آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل کد نامزد 169

- 23 آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله کد نامزد 171

- 24 آقای سامان آقائی فرزند محمد کد نامزد 174

- 25 آقای کاوه آقائی فرزند على کد نامزد 175

- 26 خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم کد نامزد 176

- 27 آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 178

- 28 آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدکریم کد نامزد 179

- 29 خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم کد نامزد 181

- 30 خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم کد نامزد 182

- 31 آقای کورش اله ویسی فرزند حبیب الله کد نامزد 184

- 32 آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى کد نامزد 186

- 33 آقای محمدسروش امانی  فرزند ناصر کد نامزد 187

- 34 آقای حامد امیریان فرزند مصطفی کد نامزد 191

- 35 آقای جمال ایمانی فرزند رستم کد نامزد 195

- 36 آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین کد نامزد 196

- 37 خانم کژال بایستی فرزند عثمان کد نامزد 197

- 38 خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله کد نامزد 198

- 39 آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق کد نامزد 212

- 40 خانم فرشته بروسان  فرزند مصطفی کد نامزد 214

- 41 آقای علی بژکول  فرزند احمد کد نامزد 215

- 42 آقای واحد بکرائی فرزند محمد کد نامزد 216

- 43 آقای کمال الدین بهمنی فرزند خلیل کد نامزد 217

- 44 خانم لیلا بی کس یاری  فرزند توفیق کد نامزد 218

- 45 آقای فرهاد پرموز  فرزند مهدی کد نامزد 241

- 46 آقای امجد پیروزی فرزند احمد کد نامزد 245

- 47 آقای کیوان توکلی فرزند فتح اله کد نامزد 246

- 48 خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد کد نامزد 247

- 49 آقای ناجح جاوید فرزند احمد کد نامزد 248

- 50 آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز کد نامزد 249

- 51 آقای رسول چاوشینی فرزند احمد کد نامزد 256

- 52 آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله کد نامزد 258

- 53 آقای کیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله کد نامزد 259

- 54 آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على کد نامزد 261

- 55 آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز کد نامزد 264

- 56 آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی کد نامزد 265

- 57 آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله کد نامزد 267

- 58 آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید کد نامزد 268

- 59 خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود کد نامزد 269

- 60 آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على کد نامزد 271

- 61 آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله کد نامزد 274

- 62 آقای سیدکمال حسینی فرزند سیدجبار کد نامزد 275

- 63 خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل کد نامزد 276

- 64 آقای محمددلیر حمزه بهمنی  فرزند یداله کد نامزد 278

- 65 آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف کد نامزد 279

- 66 آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین کد نامزد 281

- 67 خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل کد نامزد 282

- 68 خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح کد نامزد 284

- 69 آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله کد نامزد 285

- 70 آقای جمیل خالدی فرزند محمد کد نامزد 286

- 71 آقای فایق خالدی فرزند عبداله کد نامزد 287

- 72 آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی کد نامزد 289

- 73 آقای کمال الدین ذوالفقاری فرزند امین کد نامزد 294

- 74 آقای اردشیر رحمانی فرزند کریم کد نامزد 296

- 75 آقای رضا رحمانی فرزند علی کد نامزد 297

- 76 آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد کد نامزد 298

- 77 آقای رئوف رحیمی فرزند احمد کد نامزد 412

- 78 آقای شهریار رحیمی  فرزند صدیق کد نامزد 414

- 79 آقای عارف رحیمی فرزند عنایت کد نامزد 415

- 80 آقای کامران رحیمی دهگلان فرزند محمد کد نامزد 416

- 81 آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین کد نامزد 417

- 82 آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق کد نامزد 418

- 83 آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین کد نامزد 419

- 84 آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله کد نامزد 421

- 85 آقای مختار رضاقلی فرزند حسین کد نامزد 424

- 86 آقای عثمان رمضانی فرزند حسین کد نامزد 426

- 87 آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین کد نامزد 427

- 88 آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق کد نامزد 428

- 89 آقای محمدسالار زارع فرزند محمود کد نامزد 429

- 90 آقای فرزاد زارعی فرزند على کد نامزد 451

- 91 خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد کد نامزد 452

- 92 آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف کد نامزد 456

- 93 آقای هژیر زندپور فرزند یحیی کد نامزد 457

- 94 خانم شیما زندکریمی فرزند حسین کد نامزد 458

- 95 آقای حیدر زندی فرزند علی کد نامزد 459

- 96 آقای عزت اله زندی  فرزند حبیب اله کد نامزد 461

- 97 خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر کد نامزد 464

- 98 آقای سیاوش زیستی  فرزند جهانگیر کد نامزد 465

- 99 آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله کد نامزد 467

- 100 آقای علی اکبر سبحانی فرزند توفیق کد نامزد 469

- 101 آقای غریب سجادی فرزند عارف کد نامزد 471

- 102 آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص کد نامزد 472

- 103 آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی کد نامزد 475

- 104 آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور کد نامزد 482

- 105 آقای رضا شرفی رامین فرزند عبداله کد نامزد 485

- 106 آقای کیوان شرفی رامین  فرزند عبداله کد نامزد 486

- 107 آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد کد نامزد 487

- 108 آقای صلاح شریفی فرزند قادر کد نامزد 489

- 109 آقای جلال شکرخدا فرزند على کد نامزد 491

- 110 آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق کد نامزد 494

- 111 آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف کد نامزد 496

- 112 آقای هادی صالحی  فرزند محمدعلی کد نامزد 497

- 113 خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال کد نامزد 512

- 114 آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین کد نامزد 516

- 115 آقای کیانوش صیفی کاران فرزند محمد کد نامزد 517

- 116 خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا کد نامزد 518

- 117 خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر کد نامزد 519

- 118 آقای کمال عباسی فرزند علی اکبر کد نامزد 521

- 119 آقای فرهاد عبدالحکیمی فرزند اسماعیل کد نامزد 525

- 120 آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 526

- 121 آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی کد نامزد 528

- 122 آقای عطاالله علائی اردلان  فرزند محمد کد نامزد 529

- 123 آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب کد نامزد 541

- 124 آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى کد نامزد 545

- 125 آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله کد نامزد 546

- 126 آقای بهرام فتحی فرزند حسن کد نامزد 547

- 127 خانم شعله فتحی فرزند سهراب کد نامزد 548

- 128 آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر کد نامزد 561

- 129 آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله کد نامزد 562

- 130 آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله کد نامزد 564

- 131 آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب کد نامزد 565

- 132 خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله کد نامزد 567

- 133 خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد کد نامزد 568

- 134 آقای خالد فیضی فرزند على اصغر کد نامزد 569

- 135 آقای سلیمان قادری فرزند رسول کد نامزد 572

- 136 آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر کد نامزد 574

- 137 خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل کد نامزد 575

- 138 آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا کد نامزد 576

- 139 خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد کد نامزد 578

- 140 آقای فرهاد قوامی فرزند عباس کد نامزد 579

- 141 آقای محمدعزیز قوامی گرآباد  فرزند عبد الحمید کد نامزد 581

- 142 آقای احمد کاظمی فرزند ابراهیم کد نامزد 582

- 143 خانم بهاره کریمی فرزند احمد کد نامزد 585

- 144 آقای جلال کریمی فرزند حسین کد نامزد 586

- 145 آقای کیوان کریمی فرزند رحمت اله کد نامزد 587

- 146 آقای محمدصادق کریمی فرزند علیمراد کد نامزد 589

- 147 آقای واضع کریمی فرزند محمدتقى کد نامزد 591

- 148 آقای وحید کشکولی فرزند محمدعلى کد نامزد 592

- 149 خانم روناک کمانگر فرزند صالح کد نامزد 594

- 150 آقای آرمان کوپال فرزند یداله کد نامزد 595

- 151 خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله کد نامزد 596

- 152 آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف کد نامزد 598

- 153 آقای ارسطو گویلی کیلانه فرزند لقمان کد نامزد 612

- 154 آقای بهمن لطفی فرزند عزت کد نامزد 615

- 155 آقای عباس مالکی فرزند اردشیر کد نامزد 616

- 156 خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر کد نامزد 617

- 157 خانم شیما محمدی فرزند محمد کد نامزد 619

- 158 آقای کیوان محمدی سراب فرزند عبدالله کد نامزد 625

- 159 خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور کد نامزد 626

- 160 آقای حمید محمودی فرزند توفیق کد نامزد 628

- 161 آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید کد نامزد 629

- 162 آقای کیان مرادی فرزند اسعد کد نامزد 641

- 163 آقای محمدرضا مرادی روانسر  فرزند یحیی کد نامزد 645

- 164 آقای آرمان مردوخی فرزند معروف کد نامزد 646

- 165 آقای محمدرسول مردوخی  فرزند محمدطیب کد نامزد 647

- 166 آقای حسین معروفی فرزند حسن کد نامزد 648

- 167 آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق کد نامزد 649

- 168 آقای فرهنگ مکتب داری فرزند محمد هادی کد نامزد 651

- 169 خانم شراره مکتوبی فرزند صدرالدین کد نامزد 652

- 170 آقای نجم الدین ملکی فرزند محمود کد نامزد 656

- 171 آقای فرزاد منصوری  فرزند محمدامین کد نامزد 657

- 172 خانم مژگان منصوری فرزند محمود کد نامزد 658

- 173 آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان کد نامزد 659

- 174 خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله کد نامزد 671

- 175 آقای وریا میرزائی فرزند رحیم کد نامزد 672

- 176 آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله کد نامزد 674

- 177 آقای آرمان ناصری فرزند محمد کد نامزد 678

- 178 آقای فرزاد ناصری فرزند محمد کد نامزد 679

- 179 آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى کد نامزد 684

- 180 خانم سهیلا نصرصادقی فرزند نصراله کد نامزد 685

- 181 آقای فواد نعمتی فرزند رحیم کد نامزد 687

- 182 آقای عارف نیلی فرزند على کد نامزد 691

- 183 خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین کد نامزد 692

- 184 آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین کد نامزد 696

- 185 آقای وفا هزارپیشه  فرزند محمد کد نامزد 697

- 186 آقای فرزاد هلالی فرزند حسین کد نامزد 698

- 187 خانم سریاس وکیلی فرزند محمدصدیق کد نامزد 714

- 188 آقای لطف اله وکیلی فرزند عزت اله کد نامزد 715

- 189 آقای هادی وکیلی فرزند ابراهیم کد نامزد 716

- 190 آقای فریدون ویسی فرزند یونس کد نامزد 718

- 191 آقای فریبرز یونسی فرزند على کد نامزد 719

توجه :

-1 نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط

اسامی تعداد حداکثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

-3 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

آدرس کوتاه :