جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

اعضای شورای نظارت انجمن نمایش بانه در سال 95 انتخاب شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

اعضای شورای نظارت انجمن نمایش بانه در سال 95 انتخاب شدند

رئیس انجمن نمایش بانه گفت:

اعضای شورای نظارت انجمن نمایش بانه در سال 95 انتخاب شدند

سامان مهران روز پنجشنبه گفت: اعضای شورای نظارت پنج نفر است که شامل یک نفر نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و سه نفر از هنرمندان برجسته و فعال همان شهر می شود.وی ادامه داد: حمیدرضا خوشبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده ارشاد اسلامی و بهاالدین عزیززاده به عنوان نماینده سازمان تبلیغات اسلامی انتخاب شدند.وی گفت: همچنین فرزاد حسن میرزایی، علی محمودیان و سامان مهران از هنرمندان فعال تئاتر شهر بانه به عنوان اعضای انجمن شورای نظارت نمایش بانه انتخاب شدند.وی خاطر نشان کرد: هر گونه فعالیت نمایشی شامل انواع رقص های محلی و تئاتر در قالب های مختلف با مجوز شورای نظارت اجرا می شود و اجرای نمایش ها بدون مجوز شورای نظارتی امکان پذیرنخواهد بود.مهران با بیان اینکه انجمن نمایش نقش حمایتی دارد و نقشی در تصویب یا رد آثار ارسالی ندارد، افزود: ارائه مجوز برای اجرای تمام نمایش ها توسط شورای نظارتی انجام می شود.