رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه فوری در خصوص کد سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در کارت آزمون سراسری95 - فرکانس هاي پخش سیما

 

 

فرکانس هاي پخش تلویزیون

اطلاعیه فوری در خصوص کد سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در کارت آزمون سراسری95

رئیس اداره سنجش اداره کل گفت:

اطلاعیه فوری در خصوص کد سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در کارت آزمون سراسری95

منصور قاسمیان رئیس اداره سنجش اداره کل گفت: دانش آموزانی که کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی آن ها در کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 95 وجود ندارد؛ ضروریست مجددا با ورود به سایت سازمان سنجش نشسبت به چاپ کارت ورود به جلسه و تایید نمرات اقدام نمایند .

منبع خبری: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان