جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

آشنایی بسیجیان با عملیات روانی و جنگ رسانه ای از ملزومات خبرنگاران بسیجی است - نمایش محتوای خبر

 

 

آشنایی بسیجیان با عملیات روانی و جنگ رسانه ای از ملزومات خبرنگاران بسیجی است

مسئول بسیج رسانه استان

آشنایی بسیجیان با عملیات روانی و جنگ رسانه ای از ملزومات خبرنگاران بسیجی است

محمد رضا قاسمی مسئول بسیج رسانه استان کردستان در دوره آموزشی خبرنگاران بسیجی استان که به مدت دو روز در مجتمع شهید بروجردی سنندج برگزار شد؛ اهداف دوره های آموزش خبرنگاران بسیجی را آشنا سازی خبرنگاران با تکنیک ها و عملیات های روانی و جنگ رسانه ای عنوان داشت و افزود: امروزه با توجه به هجمه های فرهنگی و ایجاد جنگ رسانه ای در دنیا و بویژه منطقه توسط استکبار جهانی ، بسیجیان باید با آگاهی کامل از جریانات به مقابله با آن بپردازند.قاسمی همچنین گفت: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت های مقدماتی در عرصه رسانه و ارائه آموزش های علمی و کاربردی رسانه ای به مدیران مسئول پایگاه های اطلاع رسانی از دیگر اهداف دوره های آموزش خبرنگاری است.مسئول بسیج رسانه استان در ادامه با بیان اینکه آشنایی با جریانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای باید از ویژگی های خبرنگاران بسیجی باشد خاطر نشان کرد: ما در این دوره های آموزشی تمام تلاش خود را جهت ارتقای سطح کیفی بسیجیان در زمینه های تحلیل جریانات و افزایش بصیرت در فعالان عرصه رسانه ای به کار بسته ایم و امید واریم در دستیابی به اهداف خویش موفق شده باشم.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان