جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

استهلال رویت ماه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استهلال رویت ماه

Loading the player...

معنی لغوی استهلال :

ماه نودیدن، هویدا شدن ماه نو، جستجوی ماه کردن

معنی اصطلاحی استهلال در فقه

طلب رویت هلال ماه

استهلال چیست؟

 در فرهنگ معین واژه استهلال با کسر الف و ب و سکون به معنی ماه نو دیدن و ماه نو جستن آمده است.

در زبان عرب به ماه نو (هلال) می گویند، به همین علت در لغتنامه ها واژه استهلال را به معنی رویت هلال در اول هر ماه قمری بیان کرده اند که روز اول هر ماه را (غره) و روز آخر آن را (سلخ) می گویند. 

اهمیت استهلال در فرهنگ اسلامی و تشخیص روزهای ماه بدان جهت است که اکثر اعمال اعم از واجبات و مستحبات مسلمانان مطابق با روزهای ماه قمری است که این امر یعنی تشخیص روز های ماه از قریب به 1400سال قبل در بین مسلمین رواج داشته است. به عنوان مثال رویت هلال ماه رمضان به منظور آغاز فریضه روزه، رویت هلال شوال برای احراز روز عید فطر که بدلیل حرمت روزه در این روز از اهمیت خاصی بر خوردار است.

View Estehlal month

Literally means Estehlal

Seeing the new moon, new moon reveal, the latest month

In law, the term means Estehlal

Quest sighting

What Estehlal

In certain cultures, the term Estehlal fractions of A and B And inertia means seeing the new moon And the new moon bounce

In Arabic, the new moon (crescent) say, For this reason, the dictionaries Estehlal words the meaning of the first lunar crescent sightings have expressed The first day of each month (new moon) and the last day (Salakh) say

Estehlal importance in Islamic culture And identify the days of the month, because the majority of both necessary and desirable Muslims are the days of the lunar month It recognizes that the days of the month, Nearly 1,400 years ago, has spread among the Muslims. For example, the sighting of the crescent of Ramadan To begin the ritual of fasting, Sighting of Shawwal, Qualifying Day for Eid Since the sanctity of fasting on this day has a special significance