رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

استان و هفته گذشته - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

استان و هفته گذشته

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان:
این برنامه بانظارت وهماهنگی وارائه تجزیه وتحلیل مهم ترین موضوع وتفسیرهفتگی ازسوی مدیریت تحقیق وتفسیرمعاونت اطلاعات واخبارتهیه وپخش می شود.
تهیه کننده:جهانگیرمرادیان
تصویربردار:خالدامیری
استودیومجازی وتدوینگر:هادی مرادی
نورپردازوصدابردار:محمدمحمدخانی
گزارشگر:حسین مرادی
نویسنده ومفسر:امین اقبالی