جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

استان در مسیر پیشرفت - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

استان در مسیر پیشرفت

استان در مسیر پیشرفت


استان در مسیر پیشرفت

 

این برنامه با بررسی مولفه های پیشرفت استان در همه بخشهای فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و علمی و… براساس سند چشم انداز توسعه استان با حضور مسئولان و کارشناسنان استان برای بررسی پیشرفت های استان و مشکلات و راهکارهای پیشرو اطلاعاتی را در اختیار شنوندگان محترم قرار دهد.

این برنامه به بیان اهداف و خدمات انجام شده و در حال انجام باتوجه به اقتضائات بومی و محلی و برنامه پیشرفت اقتصاد کشور و ارائه برنامه ای با موضوع پیشرفت های اقتصادی استان در زمینه های مختلف (تولیدی – عمرانی – گردشگری - توسعه روستایی – صنعتی – فرهنگی – علمی دانشگاهها – کشاورزی) می پردازد.

در هر برنامه سعی می شود که به پیشرفت های اقتصادی استان در یک شاخه اشاره شود شامل مسکن یا راه و غیره همراه با گزارش های مرتبط در زمینه پیشرفت های استان و همچنین از مسئولین مرتبط با موضوع برنامه دعوت بعمل می آید که بصورت حضوری در برنامه، پیشرفت اقتصادی صورت گرفته شده را مورد بررسی قرار داده و چشم انداز آینده را برای مخاطب ترسیم نمایند.

گزارش از کارخانه های موفق و تاثیرگذار در استان از لحاظ ایجاد اشتغال و پیشرفت اقتصادی گزارش از کارآفرینان موفق و...

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: هیوا بهروش

نویسنده و گوینده: ارسلان سودمند

دستیار: دلارام نامور

گزارشگر: علی محمدی

صدابردار: زینب محبوبی