رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

استان درمسیرتوسعه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

استان درمسیرتوسعه

استان درمسیرتوسعه


استان درمسیرتوسعه

برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی دراستان کردستان وچگونگی تخصیص اعتبارات وپیشرفت کارهادرسالی که به نام اصلاح الگوی مصرف نام گرفته ازصدای مرکزکردستان تولیدوپخش می شود.

تهیه کننده، پژوهشگر و نویسنده:ارسلان سودمند
گوینده:ندانقیبی