جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

استاندار: احداث کریدور شمال به جنوب جان تازە می‌گیرد - نمایش محتوای خبر

 

 

استاندار: احداث کریدور شمال به جنوب جان تازە می‌گیرد

استاندار کردستان خبرداد:

استاندار: احداث کریدور شمال به جنوب جان تازە می‌گیرد

عبدالمحمد زاهدی در سفربه تهران و دیداردکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور افزود: در این دیدار مقرر شد کە عملیات اجرایی قطعات باقیماندە ازاین کریدور در پنج قطعه و در فاصلە شهرستان‌های کامیاران تا بوکان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشارە به اینکه تاکنون پیمانکار سه قطعه از این بزرگراە به طول 5٦ کیلومتر انتخاب شدە است افزود: این قطعات شامل مسیر سقز به بوکان به طول 27 کیلومتر، زرینه به ایرانخواە 1٨/5 کیلومتر و مسیر دانشگاە آزاد از سنندج به گردنه درکه به طول 10/5 کیلومتر است.
زاهدی ادامه داد: علاوە برتسریع در اجرای این قطعات مقرر شدە است که در اسرع وقت نسبت به انتخاب پیمانکار برای 2 قطعه باقیماندە نیز اقدام شود.
استاندار کردستان همچنین از تخصیص 24 میلیارد ریال از محل اسناد خزانە برای پروژە چهار خطه کردن گردنه صلوات آباد سنندج خبر داد و اضافه کرد: عملیات ریل گذاری راە آهن همدان به سنندج نیز اجرایی می‌شود.
زاهدی با اشارە به اینکە دکتر روحانی در آیندە نزدیک راە آهن تهران همدان را افتتاح می کنند گفت: مقرر شد کە همزمان با سفر رئیس جمهور و افتتاح خط راە آهن تهران همدان، ریل گذاری به سمت سنندج نیز اجرایی شود.
وی افزود: بنابر توافقات صورت گرفته پیمانکار برای قطعات فاقد پیمانکار انتخاب و قطعات دارای پیمانکار اجرای پروژە را تسریع خواهند کرد.
کریدور شمال - جنوب به طول یک هزار و 450 کیلومتر،دارای ویژگی های ملی، منطقه ای و بین الملی بوده و کوتاه ترین مسیر خشکی اتصال اتحادیه اروپا به خلیج فارس است.
این کریدور 10 پایانه مرزی غرب کشور را به داخل وصل کرده و یک سوم مرزهای کشور را پوشش می دهد.
320 کیلومتر از این کریدور در استان کردستان قرار دارد که از این مقدار تاکنون 120 کیلومتر به بهره برداری رسیده و 200 کیلومتر باقی مانده در پنج قطعه دیگر در دست احداث است.

 

منبع خبرگزاری: ایرنا