سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

از حرف تا عمل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

از حرف تا عمل

صحبت های رییس جمهوردر خصوص ارز ترجیحی