رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

اردیبهشت معطر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

اردیبهشت معطر

اردیبهشت معطر


1 - رهبر بعد از نماز صبح در حالی كه هوا هنوز روشن نشده بود، رفتند كوه آبيدر برای كوهپيمايی. بعضی از مردم كه صبح روز جمعه سحرخيز بودند و آمده بودند كوه، از ديدن ايشان تعجب كردند.


 2- شقايق‌ها همه جای سنندج بودند دامنه‌های آبيدر هم پر بود از اين شقايق ها.

 

3- چراغ‌های شهر هنوز روشن بود. هوا كم كم داشت روشن می شد كه رهبر نصف مسير را طی كرده بودند.

4- حاضران ناگهان رهبر را در چند قدميشان می ديدند، ذوقی می‌كردند بعد هم سلام و عليك. بعضی سلام خانواده‌شان را هم می‌رساندند.


5- مردم طبق معمول از مسيرهای كوهپيمايی بالا می آمدند و خيلی‌هاشان خبر از مهمان آن صبح آبيدر نداشتند.


6- بين مردم بعضی لباس محلی كردي  به تن داشتند. رهبر با همه احوالپرسی كردند و آن‌ها هم دست‌بوسی.


7- سنندج و خيلی از سنندجی‌ها هنوز در خواب صبحگاهی بودند.

 

8- فرصت خوبی بود برای رهبر. ديدن سنندج از دامنه آبيدر در حالی كه هنوز خورشيد بالا نيامده بود. رهبر قدم می زد و تسبيح به دست ذكر صبحگاهی می‌گفت.


9- كوهنوردی كفش مخصوص می‌خواهد و آقا هم كفش هميشگی كوهپيمايی را به پا كرده بودند.


10- نوجوان‌ها هم از ديدن رهبر بی نصيب نبودند. يكی از اين بچه‌های خندان دبيرستانی بود و بقيه در مقطع راهنمايی تحصيل می‌كردند.


11- اواخر كوهپيمايی رهبر، مردم تازه متوجه حضور ايشان شده بودند.


12- در پايان ديگر خورشيد درآمده بود. سنندج بيدار شده بود. خاطرات و صحبت های سردار رحيم صفوی از سنندج تازه گل انداخته بود.