اردیبهشت معطر - دیدار رهبری با مردم مریوان

بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم مريوان   تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۶

در خصوص اين منطقه، يكى از چيزهائى كه بسيار مهم است، مسئله‏ى سرمايه‏گذارى است؛ سرمايه‏گذارى‏هاى صنعتى و سرمايه‏گذارى‏هاى كشاورزى كه ايجاد اشتغال كند.

وقتى اشتغال به قدر كافى وجود نداشته باشد، راه‏هاى صحيح باز نباشد، آن وقت جوانان ما متأسفانه متوسل ميشوند به راه‏هاى غير صحيح؛ به قاچاق و امثال اينها. قاچاق يك بليه براى كشور و براى اقتصاد كشور يك درد است؛ يك ويروسِ بشدت فلج كننده است. جوانان ما نبايد در وضعى قرار بگيرند كه احساس كنند ناچار بايد به اين راه غير منطقى، غير قانونى و غير مشروع متوسل شوند. اين جزو همتهاى اصلى دولت است و دولت به اين همت گماشته است. شما هم بايد كمك كنيد؛ بايد در اين مسئله همكارى كنيد. قاچاقى كه انجام ميگيرد، درست است كه براى عامل آن، سود به همراه دارد، اما سود اصلى را كسانى ميبرند كه در پشت پرده‏ى اين حركتِ ظاهرى قرار دارند؛ افراد سوءاستفاده‏چى و فرصت‏طلبان بدون اينكه زحمتى متحمل شوند، بدون اينكه خطرى آنها را تهديد كند، بيشترين سود را ميبرند، آن وقت جوان مؤمن ما به خاطر استيصال يا به هر جهت ديگر خودش را در معرض خطر قرار ميدهد. اين باب بايستى مسدود شود و اين با سرمايه‏گذارى‏هاى درست و ايجاد اشتغال در همه‏ى مناطق كردستان، در همه‏ى بخشهاى شهرستانهاى كردستان، بخصوص شهرستانهائى كه نزديك مرزند مثل مريوان، اين معنا امكان‏پذير است و من ديدم مسئولين كشور، خوشبختانه به اين نكته توجه دارند، رو اين مسئله فكر كردند. بايد زمينه‏اى فراهم شود كه سرمايه‏گذارى‏هاى خوبى انجام بگيرد تا اشتغال ايجاد شود، تا جوان بتواند معيشت خود را از راه صحيح، از راه قانونى، از راه حلال تأمين كند.

البته شما بدانيد، چون دشمن ميداند كه شرط سرمايه‏گذارى و ايجاد ثروت، امنيت است و نميخواهند سرمايه‏گذارى و ايجاد ثروت در اين منطقه انجام بگيرد، لذا سعى خواهند كرد با امنيت مقابله كنند. سعى ميكنند امنيت را به هم بزنند. البته اين را هم با اطمينان كامل به شما بگويم كه نيروهاى مؤمن و وفادار جمهورى اسلامى به كمك همين مردم و همين جوانها با عوامل ناامنى بشدت برخورد خواهند كرد و هرگونه مجال ناامنى را به لطف الهى از آنها خواهند گرفت.

خدا را سپاسگزارم كه اين توفيق را به من داد كه بار ديگر شهر عزيز مريوان و شما مردم عزيز و مهربان و وفادار و مؤمن را از نزديك زيارت كنم. ما از ياد شما بيرون نميرويم؛ دلهاى مسئولين از محبت به شما مردم ميتپد و از عشق به مردم، مالامال و سرشار است؛ اين را بدانيد. و تلاشى كه مسئولين كشور دنبال آن هستند، تلاش براى پيشرفت مسائل عمده‏ى كشور و از جمله مسئله‏ى اقتصاد كشور است. خوشبختانه توفيقات هم زياد بوده است، كار هم زياد شده است، كارهاى زياد ديگرى هم بايد انجام بگيرد. اين سفر ما يكى از اهدافش اين است كه توجه مردم را از ساير نقاط كشور به اين منطقه جلب كند، تا ارتباطات عاطفى بين دلها روز به روز مستحكم‏تر شود.

 

Supreme Leaderstatements in meeting with people Marivan

In this region, one of the things that is important, this investment is the investment of industrial and agricultural investment that will create jobs.

When there are not enough jobs, not the correct way, then unfortunately our young people are resorting to non-appropriate ways, to smuggling, etc., etc.. Trafficking in the country for a country's economic ills is a pain, a virus is severely crippling. Our youth should not be placed in a situation that they feel compelled to be irrational in this way, they resort to illegal and illegitimate. This is part of the government's main ambition is to escorting. If you need help, you must cooperate in this matter. That trafficking takes place, it is true that the operating profit plus, but the main benefit those who are behind this movement are apparent; those "cheat what" and the opportunity to be pro without inconvenience suffered , Without the danger that threatens them, their profits are highest, then the young believer, because we desperately or any other puts himself at risk. This chapter must be blocked and the right investment and job creation in all regions of Kurdistan, in all parts of Kurdistan province, especially near the border cities like Marivan, this meaning is possible, and I saw State officials, fortunately, have to consider it, I think it did. Background should be provided to be done that good investments will create jobs, to be young, their livelihoods through proper, legal way, through the provision of the solvent.

Of course, you know, because the enemy knows that if investment and wealth creation, security, and do not want to invest and create wealth should be done in this area, we will try to deal with security. I try to get security. We also tell you with complete confidence Faithful and loyal to the Islamic Republic forces to help the people and the youth will deal harshly with insecurity factors Any chance of insecurity thanks to the divine will.

I thank God that gave me success The city that once dear and kind and loyal and faithful Marivan and your dear people from near my pilgrimage. We do not go out of your mind; hearts beating people in charge of your kindness and love of people, is full and rich, know this. State officials are looking for that effort, trying to advance the country's major issues including the economy is the issue. Fortunately, much progress has been too, too much has been done many things to do another take. Our journey is one of the goals Note that people from other parts of the country will attract to this area, Emotional connections between hearts every day to be firmer.

Loading the player...