جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

اردوی تیم ملی فری کونگ فوی کشور در سنندج آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

اردوی تیم ملی فری کونگ فوی کشور در سنندج آغاز شد

اردوی تیم ملی فری کونگ فوی کشور در سنندج آغاز شد


اردوی تیم ملی فری کونگ فو در کردستان

اردوی تیم ملی فری کونگ فوی کشور در سنندج آغاز شد

در این اردوی پنج روزه دوازده کونگ فو کار منتخب استان های سراسر کشور در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان تحت نظر مربیان تیم ملی به تمرینات فنی می پردازند.امیر حسین حیدری و کیارش نظر زاده از تهران، وحید استجلو و بهمن مرادی از زنجان، علیرضا رحیمی از آذربایجان غربی ، محمد طاهر شعبانی از ایلام، مهدی خادمی از البرز، سجاد رضایی، دلیر منوچهری، دانیال قادری، افشین شیخ احمدی و حسین کرمی از کردستان کونگ فو کاران حاضر در سومین مرحله اردوی تیم ملی هستند.باقر محمدی از کردستان به عنوان سرمربی کار هدایت و نظارت بر تمرینات تکنیکی و تاکتیکی اردونشینان را به عهده داردهمچنین رئوف قادری از کردستان و ایرج فتحی از آذربایجان غربی در کنار باقر محمدی به عنوان مربی تیم ملی را همراهی می کنند.سومین مرحله اردوی تیم ملی فری کونگ فوی کشور تا روز 20 مهرماه در مجموعه ورزشی آزادی سالن اختصاصی کونگ فو شهر سنندج برگزار می شود.
رقابت های جهانی فری کونگ فوی روزهای یکم لغایت سوم آبان ماه سال جاری در کشور لهستان برگزار می شود.

آدرس کوتاه :